Нескоромна Наталія Владиславівна

Посада: доцент кафедри анатомії людини

Науковий ступінь: к. мед. н., доцент

Контактна інформація:  [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: Морфологічні та гістологічні дослідження головного мозку, печінки, міокарду та нирок.

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Патофізіологічні механізми контролю підвищеної збудливості головного мозку за умов впливу лазерним випромінюванням низької інтенсивності»

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ktVTrUYAAAAJ

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-8635-6504

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58066964700&origin=recordPage

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Член НТ АГЕТ (Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів) України. див.
 • Член Європейської федерації експериментальної морфології (European Federation for Experimental Morphology). див.
 • Член Міжнародної федерації анатомічних асоціацій (International Federation of Association of Anatomists). див.
 • Член-кореспондент міжнародної академії освіти і науки. див.

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ: 

 1. Харківська медична академія після дипломної освіти 2021р. «Психолого – педагогічні основи вищої освіти». Посв.: № КД – 901141. див.
 2. Участь у проекті з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz-Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача.  11-14.07.2022 року  (10 акад. годин) Сертифікат №978
 3. Вебінар “Комунікації під час війни”, Полтава, 02.08.2022 р. (3 год.) Сертифікат №СС0493014/002766/22
 4. Стажування«Teachingandresearchin a contemporaryuniversity: challenges, solutions, andperspectives», UniversityofBialystok 08-16.09.2022 Сертифікат №199
 5. Підвищення кваліфікації «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Сертифікат №ВК-ПК-172
 6. Підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського науково-практичного семінару «Забезпечення пріоритетності інноваційних технологій у формуванні змісту освіти», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 15.12.2022 р.Сертифікат №ПК-1228

ВІДЗНАКИ:

 • Подяка Ректора за сумлінну навчальну, організаційну та наукову роботу, високій професіоналізм в роботі. 2018 рік
 • Подяка Ректора за сумлінну навчальну, організаційну та наукову роботу, високій професіоналізм в роботі. 2021 рік
 • Почесна Грамота НТ АГЕТ України за вагомі наукові досягнення в морфологічній науці та підтримку молодіжного руху від 18 жовтня 2022 року. див.