Квашніна Анастасія Андріївна

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: доктор філософії

Контактна інформація: [email protected] +38 (099) 724 67 91

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: діагностика та профілактика післопераійних спайок у дітей, гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини у дітей, менеджмент політравми у дітей.

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Діагностика, прогнозування та профілактика післяопераційних перитонеальних спайок у дітей», 2022 рік.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Мельниченко МГ, Квашнина АА, Антоненко ПБ, Антоненко ЕА. Прогнозирование риска развития спаечной непроходимости кишечника у детей в зависимости от генотипа ацетилирования. Новости хирургии. 2021;29(5):573-80. DOI: 10.18484|2305-0047.2021.5.573
 • Мельниченко МГ, Ситнікова ВО, Квашніна АА. Результати експериментального моделювання післяопераційних перитонеальних спайок. Патологія. 2019;16(1):39-44. DOI:10.14739/2310-1237.2019.1.166220
 • Мельниченко МГ, Квашніна АА. Фактори предикції странгуляції у дітей зі спайковою кишковою непрохідністю. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2020;4(38):41-4. DOI:10.24061/2413- 4260.X.4.38.2020.4
 • Кресюн ВЙ, Мельниченко МГ, Антоненко ПБ, Антоненко КО, Квашніна АА. Спайкова непрохідність кишечника у дітей із сполучно-тканинною дисплазією. Клін. хірургія [Інтернет]. 2016 [цитовано 2022 січ. 15];10:21-5. Доступно з: http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/4068
 • Мельниченко МГ, Ситнікова ВО, Квашніна АА. Вплив антиадгезивних гелів на основі гіалуронату натрію на формування інтраперитонеальних спайок в експерименті. Клін. хірургія. 2018;85(12):64-7. DOI: https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.12.64
 • Мельниченко МГ, Квашніна АА. Можливості інтраопераційної профілактики інтраабдомінального спайкоутворення (огляд літератури). Вісн. морської медицини. 2020;4(89):143-8. DOI: 273 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4430797
 • Мельниченко МГ, Квашніна АА. Регенерація очеревини та патогенез формування післяопераційних перитонеальних спайок. Хірургія України. 2019;(3):88-93. DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-3-88
 • Квашніна АА, Мельниченко МГ. Генетичний фактор ризику спайкоутворення у дітей. В: ХХIV з’їзд хірургів України; 2018 верес. 26-28; Київ, Україна. Київ: Клін. хірургія; 2018. с. 475. https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/7400
 • Melnichenko M, Kvashnina A. Pathogenetic aspects of post-surgical adhesions prevention (review of literature). J Educ Health Sport [Internet]. 2020 [cited 2022 Jan 15];10(5):380-93. Available from: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.05.040
 • Melnichenko M, Kvashnina A. Informativeness of phenotypic features of connective tissue dysplasia in children with peritoneal adhesions. Galician Med J [Internet]. 2016 [cited 2022 Jan 14];23(3). Available from: https://doi.org/10.21802/gmj.2016.3.19
 • Мельниченко МГ, Ситнікова ВО, Квашніна АА, винахідники; Мельниченко МГ, Ситнікова ВО, Квашніна АА, патентовласники. Спосіб профілактики післяопераційних перитонеальних спайок. Патент України UA 138302. 2019 листоп. 25. 5 с.
 • Мельниченко МГ, Квашніна АА. Особливості клінічного перебігу спайкової кишкової непрохідності у дітей. In: I International science conference on multidisciplinary research; 2021 Jan. 19-21; Berlin, Germany. ; Berlin; 2021. p. 274 513-8. DOI: 10.46299/ISG.2021. I.I. https://isg-konf.com.
 • Мельниченко МГ, Квашніна АА, Антонюк ВВ. Спайкова кишкова непрохідність у дітей. В: ХХІІІ з’їзд хірургів України; 2015 жовт. 21-23; Київ, Україна. Київ: Клінічна хірургія; 2015. с. 447-8.
 • Мельниченко МГ, Квашніна АА, Васильченко ЛВ, Весілик НЛ. Сучасні уявлення патогенезу перитонеальних спайок у дітей. Клін. хірургія. 2016;2:72-75. http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/4516
 • Мельниченко МГ, Квашніна АА. Вплив антиадгезивних гелів на перитонеальні спайки в експерименті. Клін. хірургія. 2018;85(6.2):198. http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/5255
 • Мельниченко МГ, Квашніна АА. Інформативність фенотипічних ознак сполучнотканинної дисплазії у дітей з перитонеальними спайками. Галицький лікарський вісник [Інтернет]. 2016 [цитовано 2022 січ. 15];23(3):71-5. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2016_23_3%282%29__28
 • Квашніна АА. Оцінка ризику формування перитонеальних спайок у дітей з фенотипічними ознаками дисплазії сполучної тканини [магист. робота]. Одеса: Одес. нац. мед. ун-т; 2016. 79 с. https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1261/KvashninaMa gistr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Мельниченко МГ, Матвійчук ЛП, Антонюк ВВ, Квашніна АА. Особливості клініки та діагностики хвороби Крона у дітей. Клін. хірургія. 2018;85(11):107- 8. http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/5260
 • Квашніна АА, Мельниченко МГ. Прогнозування розвитку післяопераційних спайкових ускладнень з гострою хірургічною патологією. В: Інноваційні технології хірургії та анестезіології і інтенсивної терапії дитячого віку. Матеріали науково-практичної конференції; 2019 жовт. 18-19; Київ, Україна. Київ; 2019. с. 31-2. https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/7374
 • Квашнина АА, Мельниченко МГ. Профилактика перитонеального спайкообразования в эксперименте. Актуальные вопросы детской хирургии. Материалы VIII Республиканской научно-практической конференции с международным участием; 2017 май 25-26; Гомель, Беларусь. Гомель: ГомГМУ; 2017. с. 142-4. https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/7393
 • Осадчий ОВ, Квашніна АА, Антонюк ВВ, Ткаченко ЛП. Особливості ускладнення апендикулярного перитоніту у дітей. В: Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. Міжнародна наукова конференція молодих вчених; 2014 квіт. 24-25; Одеса, Україна. Одеса: Одеський медуніверситет; 2014. с. 105-6. (
 • .Квашніна АА, Осадчий ОВ. Діагностика запальної реакції організму при апендикулярному перитоніті у дітей. В: Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. Міжнародна наукова конференція молодих вчених; 2014 квіт. 24-25; Одеса, Україна. Одеса: Одеський медуніверситет; 276 2014. с. 107.
 • .Квашніна АА. Аналіз лікування дітей зі спайковою кишковою непрохідністю. В: Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. Міжнародна наукова конференція молодих вчених; 2015 квіт. 22- 24; Одеса, Україна. Одеса: Одеський медуніверситет; 2015. с. 106.
 • Квашніна АА. Особливості клініко-рентгенологічної картини спаечной непрохідності кишечнику в дітей. В: Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. Міжнародна наукова конференція молодих вчених; 2016 квіт. 21-22; Одеса, Україна. Одеса: Одеський медуніверситет; 2016. с. 106.
 • Квашніна АА. Ефективність інтраопераційного застосування гіалуронату натрію з декаметоксином з метою профілактики інтраабдомінального спайкоутворення. В: Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. Міжнародна наукова конференція молодих вчених; 2017 квіт. 27- 28; Одеса, Україна. Одеса: Одеський медуніверситет; 2017. с. 131.
 • Квашніна АА. Генетичний поліморфізм гену NAT-2 як фактор індивідуального ризику надлишкового післяопераційного спайкоутворення у дітей. В: Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. Міжнародна наукова конференція молодих вчених; 2018 квіт. 19-20; Одеса, Україна. Одеса: Одеський медуніверситет; 2018. с. 122.
 • Квашніна АА. Використання гелю гіалуронату натрію для первинної профілактики спайкоутворення у дітей з ургентною патологією органів черевної порожнини. В: Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. Міжнародна наукова конференція молодих вчених; 2019 квіт. 18- 19; Одеса, Україна. Одеса: Одеський медуніверситет; 2019. с. 106
 • Квашніна АА. Інтраопераційна профілактика спайкоутворення у дітей з апендикулярним перитонітом. В: Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. Міжнародна наукова конференція молодих вчених; 2020 квіт. 9-10; Одеса, Україна. Одеса: Одеський медуніверситет; 2020. с. 111. 277
 • Квашніна АА. Фактори ризику післяопераційної спайкової непрохідності у дітей. В: Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. Міжнародна наукова конференція молодих вчених; 2021 квіт. 22-23; Одеса, Україна. Одеса: Одеський медуніверситет; 2021. с. 100-101.
 • Kvashnina AA, Melnichenko MG, Kogokhar DO. Experimental justification of Sodium Hyaluronat with decametoxin gel usage for postoperative peritoneal adhesions prevention. In: MEDICS. Medical international conference; 2017 March 30 – April 2; Bucharest, Romania. Bucharest; 2017. с. 249.
 • Kvashnina AA, Yasina AU. Comparison of ultrasound diagnostics and laparoscopic findings in case of acute abdominal pain in girls. In: MedEspera 2016. Abstract Book International medical congress; 2016; Chişinău, Moldova. Chişinău; 2016. p. 148-9.

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • лікар-хірург дитячий відділення екстреної травматологічної та хірургічної допомоги дітям КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» ООР

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • 22-24/08/2022 Hostile Environment Surgical Training від Фонда Д. Нотта та Royal College of Surgeons of England (Одеса, Україна);
 • 16-20/05/2022 ТУ «Надання невідкладної допомоги під час війни: мультидисциплінарний підхід» (НМУ ім. О.О.Богомольця, Київ, Україна);
 • 20-21/09/2019: The 4th EDS Surgical Skills Course (SSC) “Contemporary techniques in surgical management of GI disorders”- (Каунас, Литва);
 • 17-18/05/19: Hand-on skills lab in endoscopic surgery, travel grant from Children’s Medical Care Foundation (Aesculap Academy, Новій Томішль, Польща);
 • 21-22/03/19 : 12th central and eastern European course in pediatric surgery (Львів Україна);
 • 16 -17/11/18: 5й міжнародна семінар-школа «Мініінвазивна хірургія дітей та новонароджених» (Львів, Україна);
 • 15-16/06/18: Практичний курс з vetlab «Застосування мініінвазивних технологій у абдомінальній дитячий хірургії  (Київ, Україна);
 • 27-29/09/17: 7th annual ESPES Congress (with a masterclass in basic laporoscopic skills) (Вроцлав, Польща);
 • 10 – 14/04/17 – ТУ Мініінвазивні технології в дитячий хірургії (Національний університет  охорони здоров’я ім..П.Л.Шупіка, Київ, Україна);
 • 2 – 4/03/16 – Research connect (workshop from British council), (Харків, Україна);
 • 22-23/05/ 2015 – Practical skills training in chronic diseases management, Кишинів, Молдова (Проект «Chronex RD»).