Кузнецова Ольга Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: к.мед.н.

Контактна інформація: [email protected], +38 (067) 302 52 28

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: хіміотерапія, гормонотерапія, таргетная терапія, імунотерапія солідних пухлин; арт-терапія в комплексному лікуванні онкологічних хворих

Тема дисертаційної роботи (рік захісту): Кандидат медичних наук із спеціальності 14.03.04 – патологічна фізіологія «Патофізіологічні механізми розвитку різних видів токсичності під час введення цитостатичних препаратів», 2009 рік.

НАУКОВІ ПРАЦІ

Автор 78 друкованих праць, в тому числі: статті – 38, патент на винахід – 2, інформаційний лист – 1, решта робот опублікована в матеріалах і тезах конгресів та конференцій. Після захисту кандидатської дисертації було опубліковано 38 наукових робот та 4 навчально-методичних статей.

Останні наукові праці:

 • Неоад’ювантна хіміотерапія (НАХТ) у хворих з місцево-росповсюдженою формою рака шийки матки (РШМ) IB2-IIА2 стадії / XIV З’їзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду), 30 вересня-01 жовтня 2021., м. Київ / Кузнецова О.В., Рибін А.І., Варабіна А.О.
 • Арт-терапія онкологічних хворих за умов пандемії COVID-19. / XIV З’їзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду), 30 вересня-01 жовтня 2021., м. Київ / Кузнецова О.В., Рибін А.І., Варабіна А.О.
 • А.І. Рибін, О.В. Кузнецова, В.Є. Максимовський // Сучасні стратегії хірургічного лікування хворих на тазовий канцероматоз, зумовлений раком яєчників // Вісник морської медицини, 2020, №2(87) (квітень-червень), с.52-59
 • Шпарик Я.В.,Пономарьова О.В., Соколов В.В., Севергін В.Є., Кузнецова О.В. та інші // Поширеність мутацій гена EGFR в українських пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легені // Клінічна онкологія, 2020 №1-2, с.37-38
 • Сучасні стратегії хірургічного лікування хворих на тазовий канцероматоз, зумовлений раком яєчників. / А. І. Рибін, О. В. Кузнецова, В. Є. Максимовський // Вісник морської медицини. – 2020. – №2 (87). – С. 55 -61.
 • Медична освіта в період пандемії COVID-19: проблеми та шляхи вирішення./ Бондар О.В., Рибін А.І., Кузнецова О.В.// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського-2021-Випуск 4 (137); С.26-31.
 • Сучасні стратегії хірургічного лікування хворих на рак яєчника з тазовим канцероматозом. / О. І. Ткаченко, А. І. Рибін, О. В. Кузнецова, В. Є. Максимовський // Клиническая онкология. – 2018. – Т.8, №3 (31). – С. 1 – 7
 • Quality fo life of patients with ovarian cancer of the third stage using differentiated treatment. / О.І. Ткаченко, А.І. Рибін, О.В. Кузнецова // Eureka: Health Sciences. – 2017. – Vol. 5(11). – р. 37 – 44./ Rybin
 • Персоніфікований відхід до ведення хворих на серозний рак яєчників. / XIII З’їзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду), 26-28 травня 2016р., м. Киїів /  В. Г. Дубініна, А. І. Рибін, О.В. Кузнецова.
 • Персонификация ведения пациенток репродуктивного возраста с местнораспространенными формами рака шейки матки. / XIII З’їзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду), 26-28 травня 2016р., м. Київ / В. Г. Дубинина,А. И. Рыбин, О. В. Кузнецова
 • Опыт использования хирургической энергии у больных раком вульвы. / XIII З’їзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду), 26-28 травня 2016р., м. Киїів / В. Г. Дубинина, А. И. Рыбин, О. В. Кузнецова
 • Застосування комбінованої хіміотерапії та таргетної терапії у лікуванні розповсюдженого раку яєчників з урахуванням маркерів прогнозування платино резистентності. / XIII З’їзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду), 26-28 травня 2016р., м. Киів / В. Г. Дубініна, А. І. Рибін, О. В. Кузнецова
 • Personalized managing of the patients with serous ovarian cancer. / / V. G. Dubynina, A. I. Rybin, O. V. Kuznetsova // ESGO Prevention in gynecological malignancies, September 08-10, 2016, Antalya, Turkey.
 • The prognosis to resistance to platinum drugs in patients with the serous ovarian cancer. / ESGO Prevention in gynecological malignancies, September 08-10, 2016, Antalya, Turkey /  G. Dubynina, A. I. Rybin, O. V. Kuznetsova
 • Kuznetsova O., Marcinkovskaya N. // Chemotherapy and target therapy of advanced stomach cancer // «Annals of Oncology». Abstracts of the ESMO 16th World congress of Gastrointestinal – P.623. 25-28 June 2014, Barcelona, Spain
 • Кузнецова О.В., Марцинковская Н.В., Чеботарева А.М., Рыбин А.И. // Комбинация химиотерапии и таргетной терапии у больных раком яичников резистентным к препаратам платины: клинический случай // Клиническая онкология. – 2014. – №3 (15). – С. 73-76
 • Кузнецова О.В., Марцинковска Н.В., Дубініна В.Г. // Персоналізований підхід к вибору таргетної терапії метастатичного колоректального раку // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2014. – №1, том 23. – С. 103-107

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • практикуючий лікар клінічний онколог, хіміотерапевт

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • Постійно підвищує свій науково-професійний рівень участю в науково-практичних конференціях та засіданнях наукових товариств, у тому числі з міжнародною участю.
 • З 2012 року постійний член Європейського товариства клінічних онкологів та відвідає щорічне засідання ESMO.
 • Впродовж останніх 5 років приймала участь у навчально-методичних, науково-практичних та міжнародних конференціях:
  • ASCO (American society of Clinical oncology) Annual meeting/ – Chicago, Illinois, USA. June 2-6, 2017.
  • 42th ESMO congress (European society of Clinical oncology). – Madrid, Spain. September 8-12, 2017
  • 43th ESMO congress (European society of Clinical oncology). – Munich, Germany. October 19-23, 2018
  • Hepatotoxicity induced chemotherapy. Masterclass. Abbott. – Rome, Italy. September 07-09, 2018
  • 4th ESO-ESMO Breast Cancer in Young Women International Conference. – Lugano, Swiss, October 06-09, 2018
  • Breast cancer summit. Astra-Zeneca. – Berlin, Germany. September 12-14, 2019
  • ESMO ASIA 2019 congress. – Singapore. November 22-24, 2019
 • Постійний лектор-консультант фармацевтичних компаній – лідерів протипухлинної боротьби (Astra-Zeneca, Hoffman-la-Roche), а також лектором-консультантом з питань профілактики та лікування гепатотоксичності цитостатиків (Abbott).
 • Постійний учасник різних телевізійних телепередач в якості спеціалиста-консультанта з питань онкології та профілактики раку (програма «Консиліум»)