Кредитна мобільність

  • Короткострокові програми обміну на навчання (3-12 міс) для українських бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів; а також короткострокові стажування/викладання/ підвищення кваліфікації (від 5 днів до 2 міс) для викладачів та адміністративного персоналу вищих навчальних закладів.
  • Студенти в програм обміну отримують стипендію в розмірі 750-850 EUR на місяць, викладачі під час програм стажування/викладання/підвищення кваліфікації отримують добові у розмірі близько 100-160 EUR на добу (обсяг коштів залежить від країни перебування).

 

Хто може брати участь?

  • Студент (бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти)
  • Викладач
  • Адміністративний персонал

Для студентів:

Для студентів кредитна мобільність складає від 3 до 12 місяців для навчання та від 2 до 12 місяців для стажування. Загальна тривалість кредитної мобільності для студентів не може перевищувати 12 місяців за цикл навчання незалежно від типу та тривалості мобільностей.

Стипендія для студентів-учасників кредитної мобільності складає 750-850 євро на місяць.

Витрати студентів на навчання покриваються приймаючою стороною.

Забезпечується автоматичне визнання кредитів після повернення стипендіата університетом в Україні.

Вимоги:

  • Кредитна мобільність може організовуватись для студентів бакалаврів (окрім 1-го курсу), магістрів.
  • Мати середній бал успішності вище за 4,5.
  • Володіти на достатньому рівні мовою, якою викладають в університеті приймаючої сторони (мати сертифікат підтвердження рівня знання мови).
  • Перевага надається науково активним студентам з ідеями проектів.

Для викладачів:

Кредитна мобільність може організовуватись для аспірантів, викладачів та працівників вищих навчальних закладів.

Для викладачів та працівників навчального закладу мобільність може тривати від 5 днів до 2 місяців

Добові для викладачів та працівників складають 100-160 євро на день.

Забезпечується автоматичне визнання кредитів після повернення стипендіата університетом в Україні.