Іваніцька Олена Вячеславівна

Посада:  доцент

Науковий ступінь:  кандидат медичних наук

Контактна інформація: [email protected]     +38 (067) 602 02 38

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: Вікова макулярна дегенерація, патологія зорового нерву, використання оптичної когерентнї томографії пріофтальмопатології

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Эффективность левомицетин-сукцината в комплексном лечении проникаючих ранений глаз». Диплом МД №029108 видано 25.11.1987

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Автор 143 друкованих робіт, 17 публікацій за останні 5 роки , в тому числі:

  • Иваницкая Е.В. Бытовые лазерные повреждения сетчатки у детей / Боброва Н.Ф., Сорочинская Т.А., Суходоева Л.А., Иваницкая Е.В. Бахмацкая Н.И., Левицкий И.М. //Офтальмол. журн.-2017.-№ 3.-с.37-43. Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах Ulrich’s Periodicals Directory; EBSCO ; Scopus   База данных Национальной библиотеки Украины им. В. Вернандского; Open Ukrainian Citation Index (OUCI);
  • Иваницкая Е.В., Толщина сетчатой оболочки в области макулы по данным спектральной оптической когерентной томографии у детей с ретинопатией недоношенных, требовавшей лазерной коагуляции аваскулярных зон сетчатки  / Заичко Е.С., Иваницкая Е.В., Кацан С.В.// Офтальмологический журнал.-  – №1.- С. 46-51. Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах Ulrich’s Periodicals Directory; EBSCO ; Scopus   База данных Национальной библиотеки Украины им. В. Вернандского; Open Ukrainian Citation Index (OUCI);
  • Иваницкая Е.В. Посттравматический симпатический увеит у ребенка / Боброва Н.Ф., Тронина С.А., ИваницкаяЕ.В., ВеличкоЛ.Н., Артемов А.В, Богданова А.В. ОЖ.-2021, -№6. C 34-37 Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах Ulrich’s Periodicals Directory; EBSCO ; Scopus   База данных Национальной библиотеки Украины им. В. Вернандского; Open Ukrainian Citation Index (OUCI);
  • Співавтор монографії: Иваницкая Е.В. Диагностика ретинобластомы. Дифференциальная диагностика ретинобластомы. Рецидивы ретинобластомы. / Боброва Н.Ф., Сорочинская Т.А.,Тронина С.А., Иваницкая Е.В. // Ретинобластома : [моногр.] / под ред. д.мед.н., проф.Н.Ф.Бобровой. – Одесса : Іздательскій центр, 2020. -324 с.:ил. С. 80-82,105-106

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Зав.ціклом післядипломного навчання кафедри офтальмології
  • Проведення занять на англійській мові студентам 4-го курсу медичного факультету в обсязі 150 аудиторних  годин на навчальний рік;
  • Член вченої ради факультету післядипломної освіти
  • Член комісії по біоетиці ДУ “Інституту очних хвороб та тканевої терапії НАМН Україні ім.В.П.Філатова

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

  • Педагогіка ХМАПО червень 2022