Історія кафедри суспільних наук

У 1991 році в Одеському державному медичному університеті шляхом об’єднання дисциплін «Історії України», «Культурології» та «Ділової української мови» утворено кафедру українознавства та культурології.

31 травня 2006 року кафедра отримала назву «Суспільних наук».

Протягом цих років кафедрою завідували професор Гонтар О.В., доцент Білоконенко С.П., професор Мейзерська Т.С., доцент Брайченко С.Л., доцент Колтунов О.Ю., професор Лефтеров В.О., доцент Сікорська О.О.

Сьогодні завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент Сікорська Ольга Олександрівна.

На кафедрі працює 1 професор: Яковлєва О.В.; 4 доценти: к.філол.н., доц. Сікорська О.О., к.іст.н., доц. Уварова О.О., к.іст.н., доц. Подкупко-Дячкова Т.Л., к.політ.н., доц. Кулачинський М.М.; 1 к.філол.н., ст.викл. Шаніна О.С.; 1 викладач: Чернята Н.О.; старший лаборант Літінська Н.В.

У різний час кафедра забезпечувала приблизно 7500 годин навчального навантаження. До списку дисциплін, які читають викладачі кафедри, долучалися політологія, культурологія, історія світових цивілізацій та інші. На даний час навчальними дисциплінами кафедри є «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія України та української культури»,  елективний курс «Народна психологія». Дисципліни викладаються трьома мовами: українська, російська, англійська.

Колектив кафедри суспільних наук приділяє значну увагу організаційно-виховній роботі, серед напрямів найбільш актуальними є громадянсько-патріотичне та духовно-моральне.  Серед завдань, які вирішує кафедра суспільних наук: формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень, підвищенні загальної культури мовлення, прищеплення любові до української мови, популяризація української культури серед студентів-іноземців.

Під час проведення різноманітних виховних заходів викладачі звертають увагу студентства на знаменні і пам’ятні дати та події, проводять бесіди, творчі заходи. Щорічними є масштабні комплекси заходів: «Дні української писемності та мови» у листопаді, «Шевченківські дні» у березні. Викладачі організовують відвідування музеїв, лекції на патріотичну тематику, проводять правове виховання та популяризують краєзнавчі дослідження.

Результати патріотичного виховання засвідчують, що системний підхід до його організації та проведення на кафедрі суспільних наук сприяє формуванню у студентської молоді високої духовності, почуття громадської відповідальності та обов’язку перед Батьківщиною, виховує повагу до України та її культурної спадщини, поваги до української мови та культури з боку представників національних меншин та іноземців.