Історія кафедри іноземних мов

Кафедра іноземних мов була організована у 1927 році і спочатку мала у своєму складі 9 співробітників.

Одним із перших завідувачів кафедри був відомий мовознавець В.А. Лупанов, який очолював кафедру в 1932-1941 р.р. і 1944-1957 р.р. Він був автором 11 науково-методичних робіт, серед яких підручник латинської мови для медичних вузів, хрестоматія латинської мови та ін.

Із 1957 по 1972 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Н.Є. Запорожченко, яка пропрацювала на кафедрі загалом близько 40 років (1939-1941, 1944-1982)

Із 1972 по 1977 р. кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент Д. В. Малявін. Під його керівництвом була проведена міжвузівська науково-практична конференція медичних інститутів України.

Із1977 по 1986 кафедрою керував кандидат педагогічних наук, доцент  В.Г. Шатух.

Із 1986 по 1987 кафедрою завідувала ст. викладач В.М. Іноземцева.  А з 1987 по 1992 кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент К.Б. Зайцева. З 1992 р. по теперішній час кафедрою  керує кандидат філологічних наук,  доцент Г.Г. Єрьомкіна.

Зараз до складу кафедри входять 5 секцій: англійської, німецької, французької, латинської та російської мов.

Кафедра здійснює навчання іноземних мов студентів І-ІІ курсів, латинської мови студентів І курсу, а також російської мови іноземних студентів І-ІІ курсів.

На кафедрі навчаються також аспіранти та клінординатори (курс іноземних мов та російської  мови).

Із 1992 року працює підготовче відділення з російської мови для іноземних громадян, які починають вивчення мови з нуля в обсязі підготовчих факультетів.

До 1993  року кафедра займалась мовною підготовкою лікарів та спецклінординаторів, які мали працювати в країнах Азії та Африки. Було підготовлено понад 300 лікарів зі знаннями французької та англійської мов для роботи у цих країнах.

У 1994 р. на базі кафедри іноземних мов була проведена Всеукраїнська олімпіада з іноземних мов серед студентів медвузів України, в якій взяли учать 11 медвузів України.

У 1995р. та 2010 р. на базі кафедри проводився семінар-нарада завідувачів кафедр іноземних мов медвузів України.

Колектив кафедри активно займається науково-дослідною роботою, яка спрямована на термінологічний профіль вузу.

На кафедрі впроваджуються ефективні методики навчання різноманітних видів мовної діяльності, активізується самостійна робота студентів за рахунок використання елементів проблемного навчання. Навчання лексики іноземних студентів проводиться на базі порівняльно-зіставного методу, на основі урахування греко-латинських терміноелементів, інтернаціоналізмів, запозичень. Курсу надана чітка термінологічна спрямованість. Секція латинської мови працює у тісному контексті з профільними кафедрами університету, створені спільні методичні розробки для студентів І курсу.

Наразі кафедра займається проблемами термінологічної лексикографії.

Із 1992 по 1995 р.р. кафедра працювала над темою: «Актуальні питання оптимізації медичної термінології на прикладі абревіатурних термінів на матеріалі англійської, французької, німецької, латинської, російської та української мов».

Метою роботи було типологічне вивчення процесу абревіації в медичній термінології, встановлення типологічних особливостей на прикладі неспоріднених слів і визначення перспективних моделей скорочених термінів. Підготовлена велика картотека скорочених термінів, створені довідники з розшифровування англійських і французьких медичних скорочень, які не мають аналогів в Україні.

У 1995-2000 р.р. колектив кафедри працював над проблемою науково-технічної та навчальної лексикографії, розробкою термінологічних словників-довідників: Короткий словник медико-біологічних термінів ( у співавторстві), Англо-український словник медичних термінів (у співавторстві), Русский язык в диалогах,  Наши выдающиеся предшественники, Французско-русский словарь клинической неврологической терминологии ( у співавторстві), Русский язык. Коммуникативный курс, Русский язык І-ІІ ч., (Ромащенко Н.В., Лазор Н.В.),  Язык медицины, практикум по русскому языку, Французька мова за професійним спрямуванням ( у співавторстві).

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних  конференціях, на яких виступають із  доповідями, присвяченими таким науковим темам, як: «Язык и культура», «Функциональная лингвистика», «Терминология и норма».

Успіхи НДР кафедри опубліковані у збірниках наукових праць учених України і учасників Міжнародних конференцій.

Штат кафедри включає 35 викладачів. Із них 5 кандидатів філологічних і педагогічних наук.