Історична довідка кафедри Організації та економіки фармації

Кафедра організації та економіки фармації  створена 1 грудня 2002 році за наказом ректора №447-0. З моменту утворення і до червня  2012 року її очолював д.фарм.н., професор Трохимчук Віктор Васильович, який зробив великий внесок для становлення,  організації навчального процесу кафедри та матеріально-технічного оснащення.

З вересня 2012 року по теперішній час кафедру організації та економіки фармації  очолює доктор фармацевтичних наук, професор Унгурян Ліана Михайлівна.

Організація навчального процесу та матеріальна база кафедри відповідають всім сучасним вимогам стандартів освіти. На кафедрі для студентів обладнаний комп’ютерний клас з можливістю вільного безкоштовного доступу до мережі Internet. Лекції та практичні заняття проводяться з використанням  мультимедійних проекторів та інших наочних матеріалів. Одержані на практичних заняттях  знання студенти закріплюють під час проходження виробничих практик в аптечних установах та фармацевтичних підприємствах м. Одеси та Одеської області.

Кафедра здійснює організацію та керівництво дипломними і магістерськими роботами та навчально-виробничими практиками: виробнича практика з організації та економіки фармації;  менеджменту та маркетингу у фармації; спеціалізації.

Науковим напрямком кафедри є «Науково-практичні аспекти оптимізації фармацевтичного забезпечення в сучасних умовах»  наукові результати якої дозволять оптимізувати лікарське забезпечення різних категорій населення та закладів охорони здоров’я.  За даним напрямком НДР захищені одна докторська та три кандидатські дисертаційні роботи.

Співробітники кафедри є активними учасниками міжнародних науково-практичних конференцій і регулярно публікують свої наукові дослідження в іноземних і вітчизняних фахових виданнях. Так, результати досліджень опубліковані в більш ніж 350 наукових і науково-методичних працях, серед яких понад 80 статей у вітчизняних фахових та міжнародних наукометричних   виданнях, 4 монографій, 2 довідники, 10 навчально-методичних посібників.

Студентський науковий гурток кафедри 

Гурток об’єднує студентів усіх курсів фармацевтичного факультету. Гуртківці проводять наукові дослідження та доповідають на студентських конференціях  університету. Завершальним кроком у роботі студентів-гуртківців є написання та захист дипломних робіт. Основні напрямки роботи гуртка:

  • організація роботи аптечних закладів в Південному регіоні України;
  • дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів та виробів медичного призначення;
  • фармацевтичне забезпечення при відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Куратор гуртка – к.фарм.н., асистент Вишницька І. В.

Староста гуртка – студентка 4 курсу фармацевтичного факультету – Шпичка Анастасія.

Засідання гуртка проводиться щомісячно на кафедрі ОЕФ.