Гавриченко Дмитро Георгійович

Посада:професор кафедри анестезіології, інтенсивної тапії і медицини невідкладних станів, Медичний директор МД “ОДРЕКС”

Науковий ступінь: кандидат медичних наук, доктор наук з державного управління

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: анестезіологія та інтенсивна терапія, ефективна й доступна система охорони здоров’я, підвищення якості та безпеки медичної допомоги, розвиток первинної медичної допомоги, поєднання державно-приватного забезпечення та медичного страхування

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Публічні механізми трансформації та розвитку сфери охорони здоров’я України» 2022 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Google Scholar 

  • Sytnyk, Y., Havrychenko, D., Staverska, T., Primush, R., & Erfan, V. (2022). The main negative factors of military influence on the economic environment of the region and its financial and economic security. https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/7458
  • Yo, S., Havrychenko, D., Staverska, T., Primush, R., & Erfan, V. (2022). The Main Negative Factors of Military Influence on the Economic Environment of the Region and its Financial and Economic Security. http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27671
  • Yo S. et al. The Main Negative Factors of Military Influence on the Economic Environment of the Region and its Financial and Economic Security. – 2022. https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/7458
  • Havrychenko, D. (2022). THEORETICAL APPROACHES TO THE REFORM OF MECHANISMS OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF HEALTHCARE. Public Administration and Regional Development, (15), 68-86. https://doi.org/10.34132/pard2022.15.03
  • Havrychenko, D. (2022). PUBLIC MECHANISMS OF TRANSFORMATIONS IN THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES IN THE FIELD OF HEALTHCARE. Public Administration and Regional Development, (16), 337-355. https://doi.org/10.34132/pard2022.16.03
  • Гавриченко, Д. Г. (2022). Трансформації системи охорони здоров’я в умовах децентралізації України. Інвестиції: практика та досвід, (3), 72-76. http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2022/13.pdf

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1595-4467

Scopus Author ID The Main Aspects of countering pandemic infectious  diseases through vaccination in the context of protecting health and overcoming psychological barriers. Wiadomosci Lekarskie. 2022; 75(11р2):2785-2790. http://doi.org/10.36740/Wlek202211212