Цвіговський В’ячеслав Михайлович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: променева діагностика, променева терапія, радіаційна медицина

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Променева діагностика ревматоїдного артриту та деформуючого остеоартрозу», 1992 рік.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

  • «Диффузионно-взвешенные изображения и ПЭТ-КТ в диагностике онкологической патологии брюшной полости» / В. Н. Соколов, Е. С. Ситникова, В. М. Цвіговский, Г. М. Рожковская// Науково-методичний журнал. Клінічна інформатика і медицина. – 2017 – Т.12. – Вип.13. – с.1-164., с.92-102. http://kit-journal.com.ua/ru/viewer_ru.html?doc/2017_13/KIT_13_P.pdf
  • «Новые технологии для визуализации сосудистой патологии головного мозга при деменции» / В. Н. Соколов, О. Ю. Майоров, Л. В. Анищенко, В. М. Цвіговский, Г. М. Рожковская // Клиническая информатика и телемедицина. І міжнародна науково-практ.конф. Інформаційні системи та технології в медицині. ІSM-2018 Збірник наукових праць. Харків. Україна. – 2018 – с.74-76. https://nure.ua/wp-content/uploads/workshop/ysm-2018.pdf
  • «Роль МСКТ, МРТ, ДВИ, ПЭТ\КТ,3-D реконструкции и виртуальной эндоскопии в выявлении патологии толстой кишки» / В. Н. Соколов, Г. М. Рожковская, Т. К. Дорофеева, В. М. Цвіговский // Клиническая информатика и телемедицина. – №4. – 2019 – стр.21-32. http://kit-journal.com.ua/ru/viewer_ru.html?doc/2019_15/KIT_15_P.pdf
  • «Диффузионно-взвешенные изображения и ПЭТ-КТ в диагностике онкологичекой патологии брюшной полости» / В. Н. Соколов, Е. С. Ситникова, Г. М. Рожковская, В. М. Цвіговский // Науково-методичний журнал. Клінічна інформатика і медицина. – 2017 – Т.12. – Вип.13. – сс.1-164. – с.92-102. http://kit-journal.com.ua/ru/viewer_ru.html?doc/2017_13/KIT_13_P.pdf
  • THE POSSIBILITY OF MSCT, MRI AND METHOD TWO IN THE DETECTION OF MALIGNANT FORMATIONS OF THE ABDOMINAL CAVITY (GASTROINTESTINAL CANCER, PANCREATIC AND COLORECTAL)МОЖЛИВІСТЬ МСКТ, МРТ І  МЕТОДУ ДВІ В ВИЯВЛЕНІ ЗЛОЯКІСНИХ УТВОРЕНЬ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (РАКУ ШЛУНКУ,ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ) Sokolov V.M. / СоколовВ.М.Rozhkovskaya G.M. / РожковськаГ.М.Tsvygovskiy V.M. / Цвіговський В.М.Dorofeyeva T .K. / ДорофєєваТ.К.Doikova K.М. /ДойковаК.М.Korsun O.A . / КорсунО.А.Arbatska O.S . / АрбатськаО.С.Dius O.M. / ДіусО.М.Modern engineering and innovative technologies Issue 20 / Part 1pp/101-115 https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit20-01/meit20-01

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Член АРУ, член спілки рентгенологів Південного регіону України

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

  • «Сучасні технології викладання у вищих медичних навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів» на базі Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. 30 академічних годин,- 1кредит .06 квітня-10 квітня 2021року.
  • Вебінар «Змішане навчання: інструменти та практики від ІТ-бізнесу для викладачів університетів» 25.05.2022