Чабан Тетяна Володимирівна

Посада: Завідувачка кафедри інфекційних хвороб

Науковий ступінь: Доктор наук

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Напрямки наукових досліджень: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Взаімодія процесів ПОЛ/АОС, системи цитокінів, клітинного імунітету у хворих на хронічний гепатит  С та їх корекція», 2009 р.

Відзнаки:

 • Пам’ятна медаль Агапіта Печерського «Всеукраїнської Асоціації Інфекціоністів» (2021 рік)
 • Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2021 рік)
 • Грамота Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації (2021 рік)
 • Грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2020 рік)

НАУКОВІ ПРАЦІ:

      1.  Чабан Т.В. Проліферативні зміни у плевральній рідині у хворих з мікст-інфекцією ТБ-ВІЛ з пнемоцистною пневмонією, ускладненою ексудативним плевритом / Т. В. Чабан, В. М. Бочаров // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста» (м. Чернівці, 4-5 жовтня, 2018). – ТДМУ «Укрмедкнига», 2018. – С. 108-110.

 1. Чабан Т.В. Зміни показників якості життя хворих на хронічний гепатит С та їх корекція / Т. В. Чабан, Н. В. Верба // Матеріали Всеукр. науково-практ. конф. «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти (м. Суми, 30-31 травня, 2018 р.). – Суми, СДУ, 2018. – С. 161-163.
 2. Чабан Т.В. Зміни показників тромбоцитарної ланки гемостазу та антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит С / Т. В. Чабан, Н. В. Верба // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста» (м. Чернівці, 4-5 жовтня, 2018). – ТДМУ «Укрмедкнига», 2018. – С. 110-111.
 3. Аналіз спалаху кору 2017-2018рр. за даними Одеської міської клінічної інфекційної лікарні / Чабан Т.В., Гулла О.В., Майстренко О.М. [та ін.] // Матеріали науково-практ. конф. з міжнар. участю «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» (м. Київ, 12-13 квітня, 2018р.). – К., 2018. – С. 74-75.
 4. Чабан Т. В. Патогенетичне лікування хворих на хронічний гепатит С / Т. В. Чабан, Н. В. Верба // 6th International youth conference “Perspectives of science and education” (New York, 14th December 2018). – P. 651-657.
 5. Стронгилоидоз. Обзор литературы и клинические случаи / Т. В. Чабан, Р. П. Дзыгал, Е. В. Павленко, О. Н. Майстренко // 6th International youth conference “Perspectives of science and education” (New York, 14th December 2018). – P. 658-669.
 6. Чабан Т.В. Клинико-морфологические проявления пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных / Т. В. Чабан, В. М. Бочаров // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т. 6 (№5). – С. 125-126.
 7. Циклоспороз: особенности течения и клинические случаи / Т. В. Чабан, М. И. Чубач, В. М. Бочаров [и др.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т. 6 (№5). – С. 126.
 8. Чабан Т.В., Бочаров В.М. Нагнойний Е.В. Современная епидемиологическая ситуация по сибирской язве // Клиническая инфектология и паразитология 2019. – Т.8. – (№1). – С. 137-138.
 9. Чабан Т.В. Актуальность медицины путешествий для Украины // Клиническая инфектология и паразитология 2019. – Т.8.-(№1).- С. 109-110.
 10. Шкірний лейшманіоз: сучасний стан проблеми / Т.В. Чабан, О.А. Герасименко, В.С. Бочаров,Н.С. Пастарначенко, В.Є. Мацюк, Н.М. Соколан // Актуальна інфектологія. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 118-119.
 11. Застосування системного підходу у навчанні студентів медичних ВНЗ // Т.В. Чабан, О.А. Герасименко, О.С. Совірда, О.М. Майстренко / Scientific achievements of modern society: abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (Liverpool, United Kingdom, 4-6 March 2020). – Liverpool, United Kingdom, 2020. – P. 978-980.
 12. Епідеміологічна ситуація з коронавірусної інфекції/ Чабан Т.В., Совірда О.С., Майстренко О.М., Герасименко О.А. Матеріали Науково практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти поширення малярії в Європейському регіоні».-Україна, м. Одеса; 12-13 березня 2020 року// Актуальна інфектологія – 2020. -Т.8, №1.-с.120
 13. Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні /Чабан Т.В., Совірда О.С., Майстренко О.М.// Матеріали Науково практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти поширення малярії в Європейському регіоні».-Україна, м. Одеса; 12-13 березня 2020 року// Актуальна інфектологія – 2020. – Т.8, №1.- с.119
 14. Етіологічні чинники діареї мандрівників / Чабан Т.В., Кузьміна О.В. // Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (м. Одеса 12-13 березня 2020р.) – Актуальна Інфектологія. 2020.- Т.8.-№1.- С. 119.
 15. Випадок генералізованої форми лептоспірозу/ Чабан Т.В., Бочаров В.М., Лаврюкова С.Я.. Пастерначенко Н.С., Мацюк В.Є. // Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (м. Одеса 12-13 березня 2020р.) – Актуальна Інфектологія. 2020.- Т.8.-№1.- С. 118.
 16. Аналіз завезених випадків малярії за даними КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» ОМР / Чабан Т.В., Чубач М.І., Бочаров В.М., Пастерначенко Н.С., Мацюк В.Є. // Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (м. Одеса 12-13 березня 2020р.) – Актуальна Інфектологія. 2020.- Т.8.-№1.- С. 118.
 17. Чабан Т.В., Чубач М.І., Тюпа В.В., Кузьміна О.В., Ніколаєва Г.П. Клінічний випадок тропічної малярії в Одеській області Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (12–13 березня 2021 р., м. Одеса, Україна. – С. 34-35
 18. Чабан Т.В., Чубач М.І., Тюпа В.В., Лаврюкова С.Я., Пастерначенко Н.С., Бошкова Л.К., Кузьміна О.В. Клінічний випадок коронавірусної інфекції COVID-19 у пацієнта з коінфекцією ВІЛ/туберкульоз Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (12–13 березня 2021 р., м. Одеса, Україна. – С. 35-36
 19. «Перекисное окисление липидов и антиоксидантная система у больных сахарным диабетом при COVID – 19» Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. Матеріали MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH AND INNOVATION Abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference Amsterdam, Netherlands May 25 – 28, 2021. — 343-347p.
 20. Роль фактора фон виллебранда в патогенезе эндотелиальной дисфункции при СOVID – 19 – ассоциированной коагулопатии / Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В./ Матеріали The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. — 345-349 p.
 21. Некоторые аспекты патогенеза коронавирусной инфекции – COVID-19 / Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. / Матеріали The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. — 349-354 p.
 22. Роль церулоплазміну у механізмах розвитку запалення / Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. /Матеріали The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. —128-131 p.
 23. Роль оксида азота и активных форм кислорода в патогенезе COVID – 19 / Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. / Матеріали The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria. — 289-292 p.
 24. Клинико – морфологические изменения в поджелудочной железе у больных COVID – 19 / Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. / Матеріали The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria. — 292 – 295 p.
 25. Порушення антиоксидантної системи у хворих НА COVID-19 / Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. / Матеріали ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ У ДІАГНОСТИЦІ, ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ Х з’їзд інфекціоністів України. 6-7 жовтня 2021 року, м. Суми.— 157-158 с.
 26. Зміни в системі перекисного окислення ліпідів у хворих на COVID-19 з цукровим діабетом / Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. / Матеріали ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ У ДІАГНОСТИЦІ, ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ Х з’їзд інфекціоністів України. 6-7 жовтня 2021 року, м. Суми.— 155-157 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • Харківська медична академія післядипломної освіти, Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплому ТВ 820697, «Психолого-педагогічні основи вищої освіти», 2016 р. див.
 • Міжнародне стажування 2018 див.
 • Міжнародне стажування 2020 див.
 • Харківська медична академія післядипломної освіти, Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплому ТВ 820697, «Психолого-педагогічні основи вищої освіти», 15.04.-29.04.2021 р; див.

Освіта :

2012 р. – отримала вчене звання професора за кафедрою інфекційних хвороб

2008 р. – отримала науковий ступінь доктора медичних наук 14.01.13. за спеціальністю – інфекційні хвороби

2007 р. – отримала вчене звання доцента за кафедрою інфекційних хвороб

1998 р. – отримала науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби

1994-1997 рр. – аспірантура по кафедрі інфекційних хвороб Одеського державного медичного університету

1983-1989 рр. – Одеський медичний інститут ім. М. І. Пирогова (лікарська справа)

1973-1983 рр. – Одеська середня школа № 69

Професійний досвід :

з 2016 р. – завідувач кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету

1997-2015 рр. – асистент, доцент, професор кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету

1992-1994 рр. – лікар-інфекціоніст Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

1990-1992 рр. – дільничний лікар поліклініки № 19 м. Одеси

1989-1990 рр. – лікар-інтерн Одеської міської клінічної лікарні № 10