Босенко Костянтин Володимирович

Посада:  Асистент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів

Науковий ступінь: кандидат медичних наук, за фахом анестезіологія

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: Гемостаз

Тема дисертаційної роботи (рік захисту) : “ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ ТРОМБОГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ В АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГІСТЕРЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ”. ( 2020)

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: лікар анестезіолог університетської клініки ОНМедУ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ: категорія вища, рік підтвердження 2021