Аппельханс Олена Леонідівна

Посада: завідувач кафедри, професор кафедри анатомії людини

Науковий ступінь: д. мед. н.

Відзнаки:

  • Заслужений працівник освіти України (2021 рік)
  • Золота медаль В.О. Беца Наукового товариства Анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України (2019 рік)

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: біологічні ефекти мезенхімальних стовбурових, прогеніторних клітин і збагаченої тромбоцитами плазми в фізіологічних умовах і при експериментальному моделюванні патологічних процесів, морфологічні та гістологічні дослідження головного мозку, печінки, міокарду та нирок.

Тема дисертаційної роботи (рік захисту):

1998 р. кандидатська дисертацію на тему: «Патофізіологічні механізми порушення функціонального стану редокс-систем головного мозку щурів в умовах тотального γ-опромінення в низьких дозах»

2010 р. докторська дисертацію на тему: «Особливості патогенезу порушень морфофункціонального стану репродуктивної системи самців і самок експериментальних тварин та їх корекція за допомогою регенеративних технологій»

НАУКОВІ ПРАЦІ:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2344-6502

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/18748511

Scopus:   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224364223

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Президент НТ АГЕТ (Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів) України. див.
  • Член Міжнародної федерації анатомічних асоціацій (International Federation of Anatomy`s Associations – IFAA) див.
  • Член Європейської федерації експериментальної морфології (European Federation of Experimental Morphology – EFEM) див.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:   

  •  Харківська медична академія післядипломної освіти 2019р. «Психолого – педагогічні основи вищої освіти».  Посв. № КД – 901156 див.
  • Faculty/Delegate in the VIRTUAL ANNUAL CONFERENCE OF DERMATOPATHOLOGY SOCIETY OF INDIA held from January 15-16, 2021. This educational activity has been accredited by The Tamial Nadu Dr.M.G.R. Medical University under category and is awarded 20 credit points. див.
  •  «Teaching and reseach in a contemporary university: Callenges, solutions and perspectives» y Faculty of Education, University of Bialystok, республіка Польща, (180 годин, 6  кредитів ESTS) 05.04.-14.05.2021р. Сертифікат №54 від 14.05.2021р. див.
  •  Seminar-training «On standards and guidelines for the IAAR’S international accreditation of medical institutions of education (based on WFME/ AMSE stsndars) Independent agency for accreditation and rating», Astana, Kazakhstan, July 08.2021. див.
  •  Підвищення кваліфікації за програмою “Інноваційні технології викладання”, Харків, 15-23 лютого 2022 р. Національний фарма-цевтичний університет. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.  (75 годин / 2,5 кредити ЄКТС). Свідоцтво №ПП-00418 див.

Освіта :

2010 р. – отримала науковий ступінь доктора медичних наук 14.03.04. за спеціальністю – патологічна фізіологія

2011 р. – отримала вчене звання професора кафедри анатомії людини

2004 р. –  отримала звання доцента кафедри анатомії людини

1998 р. – отримала науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія

2014-2016 рр. – Міжнародний гуманітарний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (кваліфікація –  магістр зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності)

1988-1995 рр. – Одеський державний медичний університет (лікар-педіатр)

1977-1987 рр. – середня школа №12 м.Одеса

Професійний досвід :

з 2006 р. по теперішній час – завідувач кафедри анатомії людини (з 2019р. по 2023 р. нормальної та патологічної клінічної анатомії) Одеського державного (з 2010 р. – національного) медичного університету.

2003 – 2006 рр. – доцент кафедри анатомії людини Одеського державного медичного університету

2001-2003 рр.– асистент кафедри анатомії людини Одеського державного медичного університету.

2000-2001 рр. – старший науковий співробітник ЦНДЛ, асистент кафедри патологічної анатомії Одеського державного медичного університету.

1998-2001 рр. – асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Одеського державного медичного університету.

1995-1998 рр. – аспірант кафедри гістології, цитології та ембріології Одеського державного медичного університету.

1987-1988 рр. – санітарка хірургічного відділення дитячої стоматологічної поліклініки № 5 м.Одеси.