Антонова Наталя Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри анатомії людини

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=TEeRfokAAAAJ&hl=uk

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4904-9625

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • завідувачка музею анатомії людини
  • Член Всеукраїнської громадської організації «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України» див.
  • Член Європейської федерації експериментальної морфології (European Federation for Experimental Morphology)
  • Член Міжнародної федерації анатомічних асоціацій  “International Federation of Anatomy Associatiins” див.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ: 

  • Довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у період 02.12.2019 – 27.12.2019р. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. Посвідчення № ДНП19510.
  • Харківська медична академія післядипломної освіти. «Психолого-педагогічні основи вищої освіти». Посвідчення до диплому № КГ010002, лютий 2020р.
  • Національний фармацевтичний університет. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. «Інноваційні технології викладання». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПП-00417, видане 23 лютого 2022р. м. Харків.
  • Учасник проекту з розвитку співпраці бізнесу та університетів « Uni-Biz Bridge», присвячений розвитку soft-skills викладача. 11-14.07.2022р.