Ректор

Запорожан Валерій Миколайович

Академік НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, заслужений винахідник України.

Народився в 1947р. в м. Ізмаїлі Одеської області, в 1971р. закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова (зараз Одеський національний медичний університет)

Після закінчення інституту займав посади: асистента, доцента, професора, з 1986 до цього часу завідувача кафедри акушерства і гінекології. Захистив дисертації: кандидатську в — 1976р., докторську в — 1982 р.

З 1994р. до цього часу – ректор Одеського національного медичного університету.

В 1997р. обраний член-кореспондентом, в 2000р. – академіком, в 2002р. – членом Президії, з 2011р. по 2015р.- віце-президентом Національної академії медичний наук України.

Наукові праці академіка В.М. Запорожана охоплюють широке коло питань, відрізняються оригінальністю поставлених задач і спрямовані на вирішення актуальних питань сучасної медицини.

Академік В.М. Запорожан вніс значний внесок в розробку багатьох проблем генетики, імунології, онкології. В 2001р. за цикл робіт «Нові підходи і технології в діагностиці і лікуванні онкологічних захворювань» йому присуджена премія ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

В.М. Запорожаном створена одна з перших в країні генетична лабораторія та НДІ молекулярно-генетичної і клітинної медицини. Впроваджуючи нові генетичні технології в клінічну практику, В.М. Запорожан розробляє методи культивування аутологічних стовбурних клітин і протоколи їх клінічного застосування. Багаторічний науковий досвід дозволив йому розробити новий науковий напрямок — генетичну медицину, що значно розширило можливість наукового пошуку і розробки інноваційних молекулярно-генетичних методів діагностики і лікування соціально-значущих захворювань, а також інтегрування їх у всі галузі медицини.

Піонерські розробки В.М. Запорожана в галузі органозберігаючих технологій і їх впровадження в медичну практику є основоположними та пріоритетними. Він першим в країні розробив і впровадив в клінічну практику технології лікування за допомогою ендоскопічних, кріохірургічних і лазерних методів.

В 1978р. В.М. Запорожан очолив перший в Україні центр з лікування передпухлинних станів у гінекології, в 1989р. заснував перші в країні центри сімейного здоров’я та ендоскопічної лазерної хірургії.

Він є засновником і президентом Української асоціації ендоскопічної малоінвазивної і лазерної хірургії, віце-президентом Всесвітньої асоціації лікарів – ендоскопістів.

Філософське осмислення результатів багатогранної науково-практичної діяльності привело академіка В.М. Запорожана до висновку про необхідність біоетичної регуляції в умовах, коли біосфера переходить у ноосферу. Комплексний етичний контроль інтелектуальної діяльності людини на молекулярному, клітинному, органному, організменному і соціальному рівнях склав предмет нової, ініційованої ним науки — нооетики.

Йому належать більше 720 наукових праць, у тому числі 50 монографій, 35 підручників і навчальних посібників, 100 патентів і авторських свідоцтв. В.М. Запорожан головний редактор чотирьох наукових журналів: «Одеський медичний журнал», «Інтегративна антропологія. Міжнародний медико-філософський журнал», «Досягнення біології і медицини», «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія» головний соредактор міжнародного журналу «China journal of Modern Medicine» і член редакційної ради журналу “Cancer Cell International”

В. М. Запорожан очолює Міжвідомчу координаційну раду з фундаментальних і прикладних проблем медичної генетики при НАМН і МОЗ України, є керівником наукової ради МОЗ, членом Української асоціації клітинної біології, Міжнародної асоціації тканинної інженерії і регенеративної медицини, Європейської асоціації штучних органів, членом Європейської ради гінекологів-онкологів, Американської асоціації гінекологів-лапароскопістів, Європейського парламенту з питань біоетики.

Академік В.М. Запорожан — засновник і лідер відомої в Україні та за її межами наукової школи. Під його керівництвом захищені 33 докторських і 74 кандидатських дисертацій.

В.М. Запорожан обраний членом 19 закордонних університетів, академій, асоціацій, має численні міжнародні нагороди, в тому числі: Президентська медаль університету ім. Джорджа Вашингтона (1998р. США), Велика Золота медаль Альберта Швейцера (1999р. Польща), Медаль “Зірка Вернадського” (2000р. Росія), Почесний знак «Socrat award» (2006р. Велика Британія) та інші.

Академік В.М. Запорожан понад 22 роки очолює Одеський національний медичний університет, є одним із ініціаторів і організаторів реформи охорони здоров’я та підготовки лікарів. Керований ним університет перетворився на провідний вищий медичний навчальний заклад України, де випробуються новітні технології навчальної, наукової та лікувальної справи, який одним із перших в країні став членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів.

Створена за 22 роки матеріально-технічна база та інфраструктура університету дозволяє здійснювати підготовку фахівців на рівні світових стандартів, розвивати наукові дослідження, удосконалювати систему охорони здоров’я регіону.

Цьому сприяють створені за ініціативи ректора вперше в Україні 5 власних університетських клінік, Науковий парк, 27 регіональних лікувально-діагностичних центрів, Інноваційний центр практичної підготовки лікаря, електронна бібліотека, завдання яких полягає не тільки в підготовці висококваліфікованих фахівців, але й в наданні високотехнологічної медичної допомоги населенню Південного регіону України, розробці і впровадженню сучасних медичних технологій.

Оптимізації цієї роботи в значній мірі сприяють тісні зв’язки університета з провідними науковими та лікувальними центрами України та зарубіжних країн, з якими в останні роки заключено 46 угод про співпрацю.

Завдяки собистому авторитету академіка В.М. Запорожана, вчені університету мають можливість приймати участь в сучасних програмах і проектах з Бельгією, Нідерландами, США, Німеччиною, Польщею, Австрією, Великою Британією та ін., що дає змогу удосконалювати та використовувати в навчальному та лікувальному процесах нові освітні та медичні технології, отримувати гранти, прямі поставки високотехнологічного медичного обладнання, щорічно проводити стажування науковців та викладачів в найкращих наукових центрах світу. Ознайомленню студентів з досягненням світової медичної науки допомагають цикли лекцій, які проводять всесвітньо відомі вчені — Почесні доктори університету.

Одеський медуніверситет першим в Україні почав підготовку фахівців для іноземних країн англійською мовою, що сприяло не тільки створенню стійкого фінансово-економічного та господарського становища університету, одержання доходу для сталого функціонування навчальних, наукових та виробничих підрозділів навчального заходу, але й підвищенню авторитету країни в світі. Сьогодні в університеті навчаються студенти з 62 іноземних держав.

Ректор приділяє особисту увагу виданню навчальної літератури для студентів. Створений ним видавничо-поліграфічний комплекс за 19 років існування видав більше 500 тисяч примірників підручників та навчальних посібників українською та англійською мовами, за якими навчаються студенти всіх медичних закладів країни.

За особливі заслуги в розвитку медичної науки і освіти В. М. Запорожан нагороджений урядовими нагородами України. Він повний кавалер ордена «За заслуги» трьох ступенів (1997р., 2000р., 2006р.), нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України (2007р.), Почесний громадянин м. Одеси.

Відкриті лекції академіка В.М. Запорожана

Статті академіка В.М. Запорожана