Ректор

Запорожан Валерій Миколайович

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ

Академік Національної академії медичних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, заслужений винахідник України.

Рік народження – 1947 рік.

Закінчив Одеський медичний інститут ім. Пирогова у 1971 році.

 

 

КОРОТКИЙ БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС

Після закінчення Одеського медичного інституту ім. Пирогова він займав такі посади: асистент, доцент, професор, а з 1986 року по 2015 рік очолював кафедру акушерства та гінекології. Захистив свої дисертації: на ступінь кандидата наук – в 1976 році, на ступінь доктора наук – у 1982 році.

У 1994 році він був обраний на посаду ректора Одеського державного медичного університету.

У 1997 році проф. Запорожан був обраний членом-кореспондентом Академії медичних наук України.

1998 р. – Вперше в Україні розпочав навчання фахівців у галузі “Сімейної медицини”.

2000 р. –  Став Академіком.

2002 р. – член Президії Академії Медичних Наук України.

2009 р. – Нагороджений званням “Почесний громадянин міста Одеси”.

2002 р. – засновник першої університетської клініки в Україні.

У 2010 році Одеський державний медичний університет отримав назву «Одеський національний медичний університет».

2011 р. – віце-президент Національної академії медичних наук України.

2011 р. – віце-президент Асоціації акушерів-гінекологів України.

2011 р. – Голова Комітету з біоетики Національної академії медичних наук України.

2012 р. – засновник першого науково-інноваційного центру в Україні для практичного навчання лікарів (Центр моделювання).

2014 р. – Голова Вченої ради Міністерства охорони здоров’я України.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД

Наукові праці академіка Валерія Запорожана є вагомим внеском у розвиток національної та світової медицини у сферах репродуктивного здоров’я та новітніх технологій, таких як генетика та молекулярна біологія.

Валерій Запорожан приділяє велику увагу проблемі захисту та відновлення репродуктивної функції у жінок з безпліддям, що суттєво впливає на нинішню демографічну ситуацію в Україні. Академік В. Запорожан був піонером у розробці методів лікування з використанням ендоскопії, кріохірургії та фізіотерапії, а також при їх впровадженні у клінічну практику.

У 2011 році він був обраний президентом Української асоціації акушерів-гінекологів.

У 1978 році Валерій Запорожан отримав посаду голови в першому криохірургічному центрі в Україні, який спеціалізувався на лікуванні передракових станів у гінекології, а в 1989 році заснував перші центри сімейної медицини та ендоскопічної лазерної хірургії в СРСР. Він також є засновником та головою Української асоціації ендоскопічної мінімально-інвазивної та лазерної хірургії. Як хірург, В. Запорожан бездоганно засвоїв методику найскладніших хірургічних втручань, і до цього часу він зробив понад 15 тисяч операцій. У 2011 році він був обраний віце-президентом Світової ендоскопічної асоціації лікарів (головне управління- Китай, Гуанчжоу).

Академік В. Запорожан робить значний внесок у розвиток актуальних проблем в галузі генетики, імунології та онкології. Він ініціював і успішно керував фундаментальними дослідженнями молекулярно-генетичних механізмів онкогенезу, патогенетичними підходами до терапії злоякісних новоутворень та прогнозом їх захворюваності. Завдяки цій роботі вперше в Україні було проведено оцінку особливостей генів, що залучаються до метастатичних подій, і створення системи генетичних досліджень, необхідних для індивідуалізації лікування, прогнозування та профілактики захворювань.

Для впровадження сучасних клітинних технологій у клінічну практику В. Запорожан підтримує розробку методів довготривалого вирощування аутологічних стовбурових клітин та розробку процедур їх клінічного застосування.

Широкий науковий досвід дозволив йому розробити нову наукову галузь – генетичну медицину, яка далі була визнана медичною спеціальністю. Це істотно розширило можливості для наукових досліджень та розробки інноваційних молекулярно-генетичних методів діагностики та лікування соціально значущих захворювань.

Академік В. Запорожан створив нову тенденцію в галузі біоетики – нооетику. Ця нова дисципліна охоплює весь спектр питань, пов’язаних з штучним втручанням в ноосферу на молекулярному, клітинному, органічному та соціальному рівнях.

Валерій Запорожан – всесвітньо відомий вчений, засновник та лідер великої дослідницької групи з досягненнями, добре відомі вітчизняним та закордонним фахівцям. Під його керівництвом захищено понад 70 дисертацій: 16 на звання доктора наук та 59 – на звання кандидата наук (радянський та пострадянський аналог кандидатської дисертації). Він є автором більш 550 наукових праць, у тому числі 45 монографій та довідників, 69 патентів і винаходів.

УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

Академік В. Запорожан є талановитим керівником вищого медичного учбового закладу. Більше 10 років він очолює Одеський національний медичний університет і є одним з ініціаторів та керівників реформування системи охорони здоров’я та підготовки лікарів. Під його керівництвом університет перетворився на провідний вищий медичний заклад України, де впроваджуються найновіші технології в освітніх, дослідницьких та медичних сферах. Цей університет був одним з перших в Україні, що став членом Міжнародної асоціації університетів та Європейської асоціації університетів.

Логістична база та інфраструктура університету які створені протягом останніх 10 років, дозволяють проводити підготовку фахівців на рівні світового класу, розвиваючи наукові дослідження та вдосконалюючи систему регіональної системи охорони здоров’я. Вперше в Україні за ініціативою ректора було заснована дві університетські клініки. Серед інших відомих досягнень – одна з перших в Україні генетична лабораторія, три науково-досліді установи, 27 обласних лікувально-діагностичних центрів, призначених як для підготовки висококваліфікованих фахівців, так і для надання високотехнологічної медичної допомоги людям у Південному регіоні України.  Університет бере участь у розробці та впровадженні всіх обласних програм охорони здоров’я в Одесі та Одеській області.

Ці заходи суттєво полегшуються тісними зв’язками університету з провідними науковими та клінічними центрами в Україні та зарубіжних країнах (протягом останніх років було підписано понад 46 угод про співпрацю).

Особистий авторитет та зусилля академіка В. Запорожана збільшують шанси університетських кафедр та окремих вчених брати участь у дослідницьких програмах та проектах з Росією, Бельгією, Нідерландами, США, Німеччиною, Польщею, Австрією та Великобританією. Це полегшує впровадження нових навчальних та медичних технологій у навчальний процес та в охорону здоров’я.

Звертаючи особливу увагу на висококваліфіковану медичну допомогу в сільській місцевості, ректор В. Запорожан вперше в Україні започаткував підготовку фахівців за спеціальністю “сімейний лікар”. Для цього він створив кафедру сімейної медицини та загальної практики в університеті.

Одеський державний медичний університет першим в Україні почав підготовку фахівців для зарубіжних країн англійською мовою, що сприяло економічній стабільності університету, а також визнанню української освіти на міжнародному рівні. В даний час в університеті навчаються студенти з більш ніж 57 країн світу.

МЕДАЛІ:

1997 р. * Золота медаль Швейцера (Польща)

1997 р.  * Орден “За заслуги” 3-го ступеня (Україна)

1997 р. * Лауреат Державної премії

1998 р. * Орден Університету Джорджа Вашингтона

1998 р. * Орден Святого Миколи. Український Міжнародний Фонд (Україна)

1999 р.  * Міжнародна золота зірка за заслуги у медицины (Польща)

2000 р.  * Зірка Вернадського (Міжнародна академічна асоціація)

2000 р.  * орден “За заслуги” 2-го ступеня (Україна)

2000 р. * Медаль Гіппократа (Міжнародний Фонд Гіппократа, Греція)

2001 р. * Золота медаль Швейцера (Польща)

2006 р.  * Орден “За заслуги” 1-го ступеня (Україна)

2007 р. * Велика золота медаль Болонського університету (Італія)

НАГОРОДИ:

1997 р. * Державна премія України

1998 р. * Приз Міста Одеси

2007 р. * Свідоцтво за заслуги від Кабінету Міністрів України

2007 р. * Свідоцтво за заслуги від Верховної Ради України

ЧЛЕНСТВА, ПОЧЕСНІ ЧЛЕНСТВА:

Член Європейської Ради гінекологів-онкологів.

Член Американської асоціації гінекологів-лапароскопістів.

Член Наглядової ради Міжнародного фонду “Відродження”.

Член Ради правління Національних фондів соціального захисту матерів та дітей “Україна дітям”.

Член Республіканської проблемної ради “Акушерство та гінекологія”.

Член редакції Ради журналів “Педіатрія, акушерство та гінекологія” та “Криобіологія та кріомедицина”.

Член Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО

ПУБЛІКАЦІЇ:

До травня 2012 року – 677 публікацій, включаючи 19 монографій, 68 авторських свідоцтв та 43 патенти.

Вибрані публікації:

Функціональна онкогінекологія, 1992;

Практичні проблеми сучасної перинатології, 1995;

Акушерство та гінекологія, 1996;

Молекулярно-генетичні та біофізичні методи в медицині, 1996;

Лазерна термотерапія в лікуванні міоми матки, 1996;

ВІЛ-інфекція та СНІД, 2003 рік;

Біоетика, 2006;

Здоров’я матері та дитини, 2006;

Акушерство та гінекологія в 2 книгах, 2007

Генетична медицина, 2008;

Молекулярна епідеміологія, 2010;

Нооетика. Етичний кодекс сучасності, 2010;

Завоювання та стратегія хірургічної ендоскопії в гінекології, 2011;

Природне поле життя, 2012;

Від концепції ноосфери до концепції нооетики, 2015 рік;

Військово- польова хірургія, 2016 р.

ГОЛОВНІ НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Основні дослідження Запорожана були присвячені вивченню гіперпластичних процесів та діагностики доброякісних пухлин з використанням ендоскопічних методів, дослідження регуляторних систем організму (імунітету, гемостазу, ендокринної системи) та деяких ферментів. Ці дослідження дозволили визначити патогенетичні механізми цієї патології, а також знайти можливості для розвитку консервативної хірургії для жінок репродуктивного віку.

Запорожан є лідером у розвитку лікування передракових захворювань, поєднуючи кріохірургію з гормоном, імуномодулюючу терапію та використання фізичних факторів (електромагнітне випромінювання міліметрового діапазону).

Ректор приділяє особливу увагу публікації сучасної навчальної літератури для студентів. Він створив видавничий комплекс, який опублікував понад 200 найменувань довідників та навчальних посібників українською та англійською мовами, які популярні серед студентів усіх медичних закладів України.

ПРОФЕСІЙНІ АСОЦІАЦІЇ

Академік В. Запорожан є лідером підрозділу Міжвідомчої комісії з біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України;

Він очолює Міжвідомчу координаційну раду з фундаментальних і практичних проблем медичної генетики при Академії медичних наук та Міністерстві охорони здоров’я України;

Член Української асоціації клітинної біології,

Міжнародне товариство тканевої інженерії та регенеративної медицини;

Європейське товариство штучних органів;

Член FIGO (Міжнародна Федерація Гінекології та Акушерства);

Європейське товариство гінекологічної онкології;

Американська асоціація гінекологічних лапароскопістів;

Європейський парламент з біоетики;

Має ступінь “Почесний доктор” різних зарубіжних академій та університетів.

Його міжнародна діяльність сприяє визнанню України у науковій та соціальній сферах.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Академік В. Запорожан здійснює плідну медичну, наукову та громадську діяльність. Він є засновником та головним редактором трьох наукових журналів, ліцензованих Державною атестаційною комісією України.

Протягом трьох років він брав участь у серії телевізійних програм “Медичний меридіан з Валерієм Запорожаном” на 1-му Національному та регіональних телеканалах. Починаючи з 2000 року, Університет публікує газети “Його величність пацієнт”, яка вільно поширюється в Одеській області. Протягом 10 років команда студентів “Благодійність” надає допомогу понад 500 відставних та одиноких людей, які потребують допомоги.

Академік В. Запорожан є повноправним носієм ордена “За заслуги” у трьох ступенях (1997, 2000, 2006 рр.) Та нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Він також має численні іноземні нагороди.

СТУПЕНІ:

1971 р. * лікар

1978 р. * кандидат медичних наук

1985 р. * доктор медичних наук, професор

1997 р. * Член-кореспондент Медичної академії України

2002 р.  * академік медичної академії України

ЗВАННЯ ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА:

1998 р. * Професор Університету Хопкінса (США)

2007 р.  * Міжнародна медична академія ім. А. Швейцера (Польща)

2007 р.  * Медичний університет д-ра Параскева Стоянова (Болгарія)

2008 р. * Університет Констанці (Румунія)

ПОЧЕСНІ МЕДИЧНІ ДИПЛОМИ:

1997 р. * Почесний член Польської академії медицини.

1997 р. * Почесний винахідник СРСР.

1997 р. * Почесний член Міжнародної медичної академії А. Швейцера

Його концепція позитивного ефекту певних фізичних факторів при лікуванні різних патологій в акушерстві та гінекології має велике теоретичне значення. Він був першим, хто теоретично обгрунтував і експериментально довів можливість використання електромагнітних хвиль міліметрового діапазону при лікуванні захворювань, які супроводжуються порушеннями нейроімунного та гормонального регулювання.

Професор В. Запорожан приділяє особливу увагу розробці сучасних методів лікування прееклампсії та надліткової патології під час вагітності, профілактики та лікування запальних постнатальних ускладнень.

Він також вивчає цілющий ефект нелікарських методів, тобто внутрішньосудинного лазера та ультрафіолетового опромінення крові, використання електромагнітних хвиль у міліметровому діапазоні, гіпероксигенації крові. Він був одним з перших, хто проводив комплексну оцінку стану імунної, ендокринної, інгібіторної дії протеази, оксигенації, кровоспинної системи та їх взаємозв’язків під час нормальної та ускладненої вагітності.

Деякі приклади діяльності акад. Запорожана та документи представлені на наступних веб-сайтах:

http://www.leadershipmedica.com/sommari/2005/numero_05/medicina/zaporozhan/articolo_ing/interfaccia.htm

http://www.leadershipmedica.com/sommari/2005/numero_05/medicina/zaporozhan/articolo_ing/curriculum.htm

http://who-is-who.com.ua/englver_view/bestmed2007/244/381.html

Відкриті лекції академіка В.М. Запорожана

Статті академіка В.М. Запорожана