Журавок Юлія Олександрівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: к.мед.н.

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): Ефективність водорозчинних атиоксидантів у комплексному лікування запальної реакції після екстракції вікової катаркати з імплантацією ІОЛ, 2004 рік.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

  • Коновалова Н.В., Савко В.В., Хроменко Н.И., Гузун О.В., Слободяник С.Б., Журавок Ю.0., Савко В.В.(мол) Клінічний випадок увеїта з гіпертензією.// Офтальмологічний журнал. – 2019. – №6. – С. 70-75.
  • Михейцева І.М.,Мотасім В.А.Р.Альдахдух, Коломійчук С.Г., Журавок Ю.А. Стан тіолових та дісульфідних групп білків в кришталику кроликів при моделювання світлової катаракти в умовах підвищенного внутришньоочного тиску.// Topical issues in pharmacy and medical sciences/ Abstracts of the 3 rd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group/ Tokyo, Japan. 2019. Pp. 36-40. URL:http://sci-conf.com.ua
  • Коновалова Н.В., Савко В.В., Хроменко Н.И., Гузун О.В., Слободяник С.Б., Журавок Ю.0., Савко В.В.(мол). Воспалительные заболевания сосудистой оболочки глаза стрептококковой этиологии.// Офтальмологічний журнал. -2020. – №1. – С. 49-53.
  • Н.І.Хроменко, канд.мед.наук; Л.М.Величко, д-р мед.наук; О.В.Богданова, канд.біолюнаук; Н.В.Коновалова, д-р мед.наук; Ю.О.Журавок , канд.мед.гаук. Чутливість лімфоцитів переферичної крові до адреналіну та ацетилхоліну у пацієнтів з первинним та рецидивуючим заднім увеїтом. .// Офтальмологічний журнал. – 2022. – №4. – С. 3-11.

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • лікувальна

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

  • Учасник фахової школи «Філатовська школа» « Різноманітні підходи до лікування захворювань ока в умовах пандемії» ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», Одеса (03-04.02.2021);
  • Учасник науково-практичної конференції «Лютневі зустрічі з офтальмології» майстер-клас Стандартизований пацієнт «Вікова дегенерація макули.Етіопатія,клініка, діагностика і лікування в умовах пандемії COV-19 »( 3.02.21);
  • Учасник науково- практичної конференції з міжнародною участю « Філатовські читання -2021» ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», Одеса (20-21.05.2021);
  • Проходження циклу тематичного удосконалення до диплорму №КМ901885. Харківська медична академія післядіпломної освіти. ТУ « психолого-педагогічні основи вищої освіти». Посвідчення №968. 2022 р.