Загальна інформація про перелік спеціальностей

Підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів(провізорів) в ОНМедУ – 3570 осіб на рік, здійснюється на бюджетній та контрактній основах за 44 спеціальностями.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації лікарів(провізорів) базується :

 • Постанова №796 від 27.08.2010р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;
 • Наказ МОЗ Україні №230 від 24.04.2008 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.12.98 N 346»
 • Наказ МОЗ Україні №446 від 02.06.2020 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”
 • Наказ МОЗ України №588 від 12.08.2009р. «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я»
 • Наказ МОЗ України від 19.12.1997р. «Про подальше удосконалення лікарів»
 • Наказ МОЗ №166 від 22.07.1993р. «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів(провізорів)».

Перелік циклів тематичного удосконалення в ОНМедУ:

 1. «Підтримка грудного вигодування та спостереження за здоровими дітьми раннього віку» (кафедра педіатрії №3 з післядипломною підготовкою -36 годин).
 2. «Актуальні питання алергології та пульмонології в практиці лікаря-педіатра» (кафедра педіатрії №3 з післядипломною підготовкою – 76 годин).
 3. Раціональна антибіотикотерапія в педіатрії» (кафедра педіатрії №3 з післядипломною підготовкою – 36 годин).
 4. «Вибрані питання гастроентерології та алергології в педіатрії» (кафедра педіатрії №3 з післядипломною підготовкою -36 годин).
 5. «Початкова, реанімаційна допомога новонародженим» (кафедра педіатрії №3 з післядипломною підготовкою -76 годин).
 6. «Фармакотерапія і невідкладна допомога у неонатології» (кафедра педіатрії №3 з післядипломною підготовкою – 76 годин).
 7. «Невідкладні стани у педіатричній практиці» (для лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики) (кафедра педіатрії №3 з післядипломною підготовкою – 36 годин).
 8. «Вибрані питання надання невідкладної медичної допомоги в амбулаторних умовах» (кафедра сімейної медицини та загальної практики-36 годин).
 9. «Організація екстреної допомоги при ускладненнях серцево-судинних захворювань в практиці сімейного лікаря» (кафедра сімейної медицини та загальної практики-78 годин). .
 10. «Актуальні питання в практиці сімейного лікаря» (кафедра загальної практики та медичної реабілітації-78 годин).
 11. «Хвороби цивілізації» (кафедра загальної практики та медичної реабілітації- 36 годин).
 12. «Основи озонотерапії» (кафедра загальної практики та медичної реабілітації-76 годин).
 13. «Патологія сітківки-сучасні аспекти діагностики та лікування» (кафедра офтальмології-36 годин).
 14. «Сучасні аспекти діагностики та лікування патології рогівки» (кафедра офтальмології-36 годин).
 15. «Невідкладні стани в стоматології. Надання невідкладної допомоги в умовах стоматологічного кабінету» (кафедра загальної стоматології-38 годин).
 16. «Основні принципи ортопедичного лікування з використанням імплантів» (кафедра загальної стоматології-36 годин).
 17. «Сучасні принципи лікування захворювань пародонту» (кафедра загальної стоматології-72 години).
 18. «Міждисциплінарна підготовка порожнини рота до протезування» (кафедра загальної стоматології-36 годин).
 19. «Фізіологія та патфізіологія системи гемостазу» (кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою 36 годин).
 20. «Актуальні питання кардіореанімації» (кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою – 78 годин).
 21. «Шок. Політравма. Принципи інфузійної терапії на госпітальному етапі» (кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою- 78 годин).
 22. «Сучасна діагностика та комплексна профілактика тромбогеморагічних ускладнень в періопераційному періоді» (кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою 78 годин).
 23. «Невідкладні стани в кардіології» (кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою 36 годин).
 24. «Актуальні проблеми діагностики та комплексної корекції порушень гемостазу на догоспітальному етапі лікування» для лікарів-курсантів за фахом «Медицина невідкладних станів» (кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою 36 годин).
 25. «Актуальні проблеми діагностики та комплексної корекції порушень гемостазу на етапі хірургічного лікування» для лікарів-курсантів за фахом «Дитяча анестезіологія» (кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою 36 годин).
 26. «Актуальні проблеми діагностики та комплексної корекції порушень гемостазу на етапі хірургічного лікування» для лікарів-курсантів за фахом «Анестезіологія» (кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою 36 годин).
 27. «Невідкладна акушерська допомога з основами правового підходу та аудиту» (кафедра акушерства та гінекології №1 – 78 годин).
 28. «Невідкладна допомога внутрішньоутробній дитині під час вагітності та пологів» (кафедра акушерства та гінекології №1 – 36 годин).
 29. «Серцево-легенева реанімація вагітних» (кафедра акушерства та гінекології №1 – 36 годин).
 30. «Невідкладна допомога при прееклампсії та еклампсії» (кафедра акушерства та гінекології №1 – 36 годин).
 31. «Кольпоскопічна діагностика та лікування патології шийки матки» (кафедра реконструктивної та відновної медицини з курсом репродукції-78 годин).
 32. «Ведення фізіологічної вагітності» (кафедра акушерства та гінекології №1 – 78 годин) для лікарів сімейної медицини.
 33. «Гістероскопія» (кафедра акушерства та гінекології №1-78 годин).
 34. «Багатопладна вагітність» (для акушерів-гінекологів стаціонарів та жіночих консультацій) (кафедра акушерства та гінекології №1 -36 годин).
 35. «Гінекологічна ендокринологія» (кафедра реконструктивної та відновної медицини з курсом репродукції-110 годин).
 36. «Торакальна травма» (реконструктивної та відновної медицини з курсом репродукції-78 годин).
 37. «Ангіологія» (реконструктивної та відновної медицини з курсом репродукції-78 годин).
 38. «Ендоскопічні методи в отоларингології» (кафедра оториноларингології -36 годин).
 39. «Кріохірургічне лікування захворювань ЛОР-органів» (кафедра оториноларингології -36 годин).
 40. «Променева діагностика в оториноларингології» ((кафедра оториноларингології -72 години).
 41. «Раціональна фармакотерапія в оториноларингології» (кафедра оториноларингології -36 годин).
 42. «Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики судинної патології головного мозку» (кафедра неврології – 36 годин).
 43. «Організаційно-економічні аспекти забезпечення населення лікарськими засобами» (кафедра загальної фармації-40 годин)
 44. «Актуальні питання фармації на сучасному етапі» (кафедра загальної фармації-78 годин)
 45. «Лікарсько-трудова експертиза при психічних захворюваннях» (кафедра психіатрії, наркології з курсом медичної психології – 36 годин).
 46. «Етіопатогенетичний підхід до лікування наркологічних захворювань» (кафедра психіатрії, наркології з курсом медичної психології-36 годин).
 47. «Актуальні питання професійної патології» (кафедра профпатології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики -36 годин).
 48. «Пренатальна діагностика» (кафедра профпатології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики – 36 годин).
 49. «Відєоендоскопічні методи дослідження і лікування в хірургічній практиці» (кафедра хірургії №1-78 годин).
 50. «Хірургічна гепато-панкреатологія» (кафедра хірургії №1-78 годин.
 51. «Лапароскопічні хірургічні операції з застосуванням стимуляційних технологій» (кафедра хірургії №1 – 78 годин).
 52. «Сучасні аспекти первинної та вторинної профілактики ІХС: підходи до вибору тактики ведення пацієнта» (кафедра профпатології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики -36 годин).
 53. «Можливості віртуальної ендоскопії в комп’ютерній томографії» (кафедра онкології, променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини -38 годин).
 54. «Тренінг з підготовки інструкторів для викладання курсу медичної допомоги в умовах бойових дій та надзвичайних ситуацій» (кафедра симуляційної медицини -36 годин).
 55. «Первинна лікарська допомога в умовах бойових дій та надзвичайних ситуацій» (кафедра симуляційногї медицини -36 годин).
 56. «Актуальні питання дерматоонкології» (кафедра онкології з курсом променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини – 36 годин).
 57. «Впровадження загальнодержавної програми протидії туберкульозу лікарями загальної лікувальної мережі» (кафедра фтизіопульмонології- 40 годин)- 40 годин
 58. «Найважливіші гельмінтози і паразитарні хвороби людини» (кафедра інфекційних хвороб -76 годин).
 59. «Актуальні питання сучасної ендокринології» (кафедра внутрішньої медицини №1 з курсом серцево-судинної патології – 36 годин).
 60. «Діагностик пошкоджень та захворювань плечового суглобу» (кафедра травматології та ортопедії -40 годин).
 61. «Особливості пошкодження та лікування травм кісті» (кафедра травматології та ортопедії -40 годин).
 62. «Надання допомоги хворим з вогнепальнимим та міно-вибуховими пошкодженнями» (кафедра травматології та ортопедії -40 годин).
 63. «Лікування хворих з множинними травмами» (кафедра травматології та ортопедії -40 годин).
 64. «Черезкістковий остеосинтез в травматології та ортопедії» (кафедра травматології та ортопедії -40 годин).