Відділення стоматології № 2

Відділення стоматології №2 Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ знаходиться за адресою вул.Мечникова, 32.

Воно створене та працює з метою забезпечення науково-педагогічного та лікувального процесу, надання широкого спектру стоматологічних послуг, висококваліфікованої амбулаторної стоматологічної допомоги населенню, профілактики стоматологічних захворювань, співпраці з профільними клінічними кафедрами з практичної підготовки студентів, післядипломної підготовки медичних кадрів, та підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Очолює відділення лікар-стоматолог терапевт вищої категорії Багнюк Віталій Валерійович.

Відділення проводить:

  • комплекс необхідних заходів з діагностики, профілактики, диспансерного нагляду, лікування та довгострокового відновлення втраченої функції жувального апарату, відповідно до встановлених стандартів медичної допомоги.
  • якісне стоматологічне лікування (терапевтичне, ортопедичне,    хірургічне), яке проводиться відповідними матеріалами із дотриманням гарантійних термінів.

Надання якісних медичних послуг відділення  включає:

– організацію та проведення профілактичних оглядів застрахованих осіб, що спрямовані на профілактику та раннє виявлення хворих із захворюваннями щелепо-лицьової ділянки,

–  організація та проведення заходів, направлених на раннє виявлення хворих з захворюваннями щелепо-лицьової ділянки та своєчасне їх лікування;

– диспансерне спостереження за визначеними групами стоматологічних хворих;

– планова та повна санація ротової  порожнини визначеним контингентам;

– надання консультативної  допомоги з питань гігієни;

– екстрена медична допомога хворим при гострих стоматологічних захворюваннях і травмах щелепо-лицьової ділянки;

– своєчасне і якісне протезування із застосуванням новітніх технологій;

– надання якісної терапевтичної, хірургічної, ортодонтичної та ортопедичної стоматологічної допомоги, а саме:

– своєчасне лікування карієсу зубів та його ускладнень (пульпіт, періодонтит) із застосуванням новітніх технологій;

– лікування захворювань пародонта, слизової оболонки ротової порожнини;

– протезування патології твердих тканин зуба;

– протезування при патологічному стиранні зубів;

– протезування при частковій вторинній адентії зубів;

– протезування при повній вторинній адентії зубів;

– своєчасне і якісне протезування при дефектах зубного ряду мостоподібними протезами та бюгельними протезами;

– своєчасне і якісне протезування при повній втраті зубів повними знімними протезами із застосуванням новітніх технологій;

– профілактичні огляди за укладеними договорами працівників промислових підприємств, будівельних організацій, учнів вищих і середніх учбових закладів, робітників і учнів інших організованих колективів та проведення лікування виявлених хворих;

– навчання, планові заходи з підвищення кваліфікації медичних кадрів.

Відділення є базою для кафедри стоматології дитячого віку (зав. кафедри Дєньга О.В., д.мед.н., професор). На базі відділення регулярно проводяться майстер-класи з підвищення професійної майстерності. На базі кабінетів відділення проводяться практичні заняття зі студентами та практично-орієнтовані екзамени.