Відділення роботизованої та ендоскопічної хірургії (відділення хірургії № 3)

Відділення ендоскопічної та онкологічної хірургії (3-я хірургія) Багатопрофільної медичної клініки університетської клініки ОНМедУ – спеціалізоване відділення на 15 ліжок, створене у 2018 році.

Куратором відділення є хірург вищої категорії, онкохірург, ендоскопіст, професор Малиновський А.В.

Завідувач відділення – уролог вищої категорії, онкуролог, доцент Лисенко В.В.

За 4 роки існування відділення проведено понад 2000 лапароскопічних, ендоскопічних, урологічних та відкритих онкохірургічних та інших операцій. Були введені нові малоінвазивні операції і їх високотехнологічні модифікації, видані патенти. Співробітники постійно вдосконалюють свою майстерність у хірургічних кнініниках нашої країни та за кордоном.

Основні малоінвазивні операції, що проводяться при сепарації:

– лапароскопічна холецистектомія з МКГ-флуоресценцією та мінілапароскопічною холецистектомією з прискореними протоколами («одноденна хірургія»), а також відеохоледокскопія при холедохолітіазах,

– лапароскопічна пахова пластика грижі (TAPP), внутрішньоперитонеальна плазмія вентральної грижі (IPOM+), реконструкція білої лінії живота з діастазом з поділом шару (TAR), з використанням 3D лапароскопії,

– лапароскопічна пластична хірургія гриж стравоходу діафрагми і мінілапароскопічної фундоплікації за Ніссеном, а також кардіоміотомія Геллера при ахалазії, з використанням 3D лапароскопії,

– лапароскопічна резекція рукава шлунка (рукав-резекція) і міні-гастрошунтування (МГБ) при хворобливому ожирілі,

– лапароскопічні резекції товстої кишки з МКГ-флуоресценцією,

– ендоскопічна аргон-плазмова абляція стравоходу Барретта,

– ендоскопічне лігування варикозного розширення вен стравоходу,

– ендоскопічна резекція слизової оболонки стравоходу, шлунка і товстої кишки (ЕМР) при новоутвореннях,

– ендоскопічне стентиз стравоходу і жовчних проток,

– ендоскопічна папілоспортотомія, екстракція конкрементів

– ендоскопічна установка внутрішньогастрального балона при ожирію,

– Трансуретральна резекція передміхурової залози і сечового міхура (ТУР).

Оперативні втручання проводяться за місцевими клінічними протоколами на основі рекомендацій Європейської асоціації урологів.

Відділення віддає перевагу ендоскопічним, малоінвазивним методам лікування з використанням сучасних методів візуалізації, що скорочує післяопераційний період до 2-3 днів в стаціонарі і створює можливості для раннього повернення до активного способу життя, що особливо важливо для працездатних пацієнтів.

Ендоскопічні методики застосовуються у відділенні і для корекції вроджених аномалій при розвитку сечовидільної системи.

Для лікування онкологічної патології також використовуються малоінвазивні методи лікування. Зокрема, у відділенні проводиться трансуретральна резекція пухлин сечового міхура.

Ендоскопічні методики використовуються у відділенні і для корекції вроджених аномалій розвитку сечовидільної системи, зокрема для такої патології як уретероцелє, що пов’язано із звуженням вічка сечоводу і призводить до розширення верхніх сечових шляхів, що викликає хронічний больовий синдром і сприяє порушенню ниркової функції.

При ослабленні м’язів тазового дна, як і в герніології в даний час віддається перевага аллопластиці з використанням штучних поліпропіленових матеріалів.

У відділенні є досвід слінгових операцій при стресовому нетриманні сечі, які мають високу до 90% ефективність при мінімальних короткострокових побічних ефектах, відмінний косметичний результат, що особливо важливо для молодих пацієнток і необхідність перебування в стаціонарі всього протягом однієї доби.  Перевага віддається мініімплантам.