Стоєва Тетяна Вікторівна

Посада: завідувач кафедри педіатрії №2

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ :

Напрямки наукових досліджень:

Психосоціальні аспекти коморбідної патології у дітей. Прогнозування, профілактика та реабілітація.
Педіатрія, дитяча нефрологія, дитяча гастроентерологія та нутриціологія, дитяча алергологія, медико-соціальні аспекти патології дитячого віку.

Тема дисертаційної роботи, рік захисту:

«Відновлювальне лікування   дітей,  хворих на бронхіальну астму грибкового ґенезу, на санаторно-курортному та амбулаторно-поліклінічному етапах» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за (спеціальністю 14.01.33 – курортологія і фізіотерапія), ріку захисту – 2002

«Дисметаболічні нефропатії та кристалурії у дітей: клініко-патогенетичне обґрунтування терапії і профілактики»  (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 — педіатрія), рік захисту – 2012

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Наукові доповіді на провідних міжнародних форумах з Педіатрії:

– Excellence in pediatrics (2014, Dubai) – «Genetic polymorphism of Il-8-251 among pediatric patients with urinary tract infection»
– International Neonatology Association Conference (2016, Vienne) – «Pathology of Early Neonatal Period in Children Born after ICSI Application»
– Nutrition and Growth (2018, Paris) – «Low oxalate diet in children with atopic dermatitis»
– Global Meet on Immunology, Hematology and Molecular Biology (2018, Lisbon) – «Antibiotic Resistance in uncomplicated urinary tract Infection in children and effectiveness of Immune prophylaxis»
– 13th World Pediatric Congress (2019, Rome) – « Role of Prevotella enterotype in development of functional gastrointestinal disorders in children»
– 55th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (2023, Vienne) – «Gastrointestinal and nutritional pattern of post-traumatic stress disorder in Ukrainian children»

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ :

 • Науковий керівник науково-дослідної роботи кафедри педіатрії №2 «Психосоціальні аспекти коморбідної патології у дітей. Прогнозування, профілактика та реабілітація»
 • Консультант з лікувальної роботи педіатричного відділення ДМЛ м. Одеса
 • Член редакційної колегії наукового видання «Одеський медичний журнал»
 • Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02
 • Член проблемної комісії «Здоров’я матері та дитини. Спадкові хвороби», Член комісії з академічної доброчесності, Член комісії з питань біоетики ОНМедУ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ :

з педагогічного напрямку:

 • Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education The training load of the internship is 6 ECTS (180 hours), December 2021
 • Академічна доброчесність: он-лайн курс для викладачів, 2 ЄКTС (60 годин), серпень, 2022 р
 • Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions and perspectives – international postgraduate practical internship – 6 ECTS (180 hours), March/April 2023

з лікувального напряму:

 • Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Педіатрія», атестація МОЗ України, 2021 р.
 • Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям з патологією органів травлення (2 тижні), Харківська медична академія післядипломної освіти, червень, 2020 р
 • Гомеопатична медицина (2 тижні), Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Щупика, жовтень, 2021 р
 • Питання алергології в підготовці дитячого лікаря (для викладачів ВМНЗ) (2 тижні), Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Щупика, травень, 2022 р
 • ESPGHAN – Eastern European Summer School (Poland, May, 2023)

Освіта :

 • 2014 р. – отримала вчене звання професора кафедри педіатрії
 • 2012 р. – отримала науковий ступінь доктора медичних наук із спеціальності – педіатрія
 • 2007 р. – отримала вчене звання доцента за кафедрою факультетської педіатрії
 • 2002 р. – отримала науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності – курортологія та фізіотерапія
 • 1998 р. – Одеський державний медичний університет – Магістратура за спеціальності педіатрія
 • 1998 р.  –  Одеський державний медичний університет – Інтернатура за спеціальності педіатрія
 • 1991 – 1997 р. – Одеський державний медичний університет (навчання на педіатричному факультеті)

 Професійний досвід :

 • 2014 р. – завідувач кафедри педіатрії №2 ОНМедУ
 • 2012 р. – професор кафедри педіатрії №2 ОНМедУ
 • 2006 р. – доцент кафедри факультетської педіатрії ОДМУ
 • 2001 р. – асистент кафедри факультетської педіатрії ОДМУ
 • 1998 р. – аспірант кафедри факультетської педіатрії ОДМУ
 • 1997 р. – лікар-інтерн, Міська клінічна лікарня №3, м. Одеса