Сон Анатолій Сергійович

Посада: завідувач кафедри неврології та нейрохірургії, професор

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Контактна інформація: [email protected]

Відзнаки:

 • Почесний член Української асоціації нейрохірургів (2021)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: судинна неврологія і нейрохірургія, травма нервової системи

Тема дисертаційної роботи (рік захисту):

 • Тема кандидатської дисертації: «Хірургічне лікування ішемічних порушень мозкового
  кровообігу в каротидному басейні» (1993)
 • Тема докторської дисертації: «Хірургічне лікування в гострому періоді ускладнених
  субарахноїдальних крововиливів внаслідок розриву артеріальних аневризм передніх
  відділів артеріального кола великого мозку» (2001)

НАУКОВІ ПРАЦІ:

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій за спеціальністю
  нейрохірургія Д 26.557.01
 • Член редакційних колегій журналів: «Український вісник психоневрології», «Досягнення біології та медицини», «Одеський медичний журнал»
 • Українська асоціація нейрохірургів (віце-президент),
  Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України (член
  президії),
 • Асоціація нейрохірургів Одеської області (голова),
 • European Association of Neurosurgical Societies (член),
 • World Federation of Neurosurgical Societies (член)

Освіта :

 • 2002 р. – отримав вчене звання професора за кафедрою факультетської хірургії з курсом нейрохірургії
 • 2001 р. – отримав науковий ступінь доктора медичних наук 14.01.05. за спеціальністю – нейрохірургія
 • 1997 р. – отримав вчене звання доцента за кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою і курсом нейрохірургії
 • 1993 р. – отримав науковий ступінь кандидата медичних наук 14.01.05. за спеціальністю – нейрохірургія
 • 1980 р. –  Київський державний інститут удосконалення лікарів (кваліфікація –  лікар-нейрохірург)
 • 1978-1979 – Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова (інтернатура з хірургії)
 • 1978 р. – отримав диплом лікаря за спеціальністю «лікувальна справа»
 • 1972-1978 рр. – Дніпропетровський державний медичний інститут (студент лікувального факультету)
 • 1962-1972 рр. – Апостолівська середня школа №1

Професійний досвід :

 • з 1999 р. – завідувач кафедри Одеського національного медичного університету.
 • 1996-1999 р.р. – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою і курсом нейрохірургії Одеського державного медичного університету.
 • 1992-1996 р. – асистент кафедри нейрохірургії Дніпропетровського державного медичного інституту.
 • 1984-1992 р. – Дніпропетровська обласна клінічна психіатрична лікарня ( лікар-нейрохірург)
 • 1979-1984 р. – Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова (лікар-нейрохірург).