Слюсаренко Олеся Дмитрівна

Посада: асистент

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: променева діагностика

НАУКОВІ ПРАЦІ:

  • Клінічний випадок ускладненого аутосомно-рецесивного полікістозу нирок і хвороби Каролі у дитини / О.Д. Слюсаренко, К.М. Дойкова, І.О. Крупнік, І.Г. Самойленко, О.Ю. Ємельянова // Радіологічний вісник. – 2021.– ISSN 1993-1743. 3-4(80-81) – с.34-39. див
  • Соколов В.М., Аніщенко Л.В.,  Слюсаренко О.Д.,  Крупнік І.О. Методы лучевой диагностики острых и хронических панкреатитов / В. М.  Соколов,  Л. В.  Аніщенко,  О. Д.  Слюсаренко,  І. О.  Крупнік // Actual trends of modern scientific research  : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 квіт. 2021 р. –  Мюнхен, 2021. – С.143-148.    див
  • Слюсаренко О. Д., Крупнік І. О., Дойкова К. М. Клінічний випадок ускладненого аутосомно-рецесивного полікістозу нирок і хвороби Каролі у дитини /  О. Д.  Слюсаренко,  І. О.  Крупнік , К. М. Дойкова // Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 73 с., с. 31-36    див
  • Соколов В.М., Слюсаренко О.Д., Крупнік І.О. Оптимизация методов лучевой диагностики для визуализации сосудистой патологии при деменции / В. М. Соколов, О. Д.  Слюсаренко І. О.  Крупнік //  Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини ⅩⅩⅠ ст. : зб. тез наук. роб. учасн. Міжн. наук.-практ. конф.,  16-17 квіт. 2021 р. / Гром. орг. «Півд. фунд. мед.». – Одеса, 2021. – С.47-53     див
  • Слюсаренко О. Д., Крупнік І. О., Дойкова К. М. Клінічний випадок ускладненого аутосомно-рецесивного полікістозу нирок і хвороби Каролі у дитини /  О. Д.  Слюсаренко,  І. О.  Крупнік , К. М. Дойкова // Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 121-130.

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Член АРУ, Спілки рентгенологів Південного регіону України.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

  • Івано-Франківська академія Івана Золотоустого, Сертифікат №257, “Сучасні технології викладання у вищих медичних навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів” 09-13 березня 2021р.