Скрипник Людмила Михайлівна

Посада: Доцент кафедри інфекційних хвороб

Науковий ступінь: Кандидат медичних наук

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Напрямки наукових досліджень: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Активність ферментів трансмембранного транспорту та вплив на них ре гідратаційної терапії у хворих на холеру», 2001 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

1.Пути преодоления стигмы дискриминации ВИЧ-позитивных пациентов со стороны медицинских работников. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Тернопіль, Україна. – 2015. – С. 508. Співавтори: К.Л. Сервецький, О.С. Совірда, О.А. Герасименко, О.В. Павленко, О.М. Майстренко, А.Л. Роганкова

2.Скрипник Л.М. Вивчення інфекційних хвороб: від теорії до практики / Т.В. Чабан, О.В. Павленко, Л.М. Скрипник, О.М. Майстренко, О.А. Герасименко, О.С. Совирда, А.Л. Ронганкова // Матеріали ювілейної ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» (2015, м.Одеса). – Одеса, 2015. – С.258.

3.Скрипник Л.М. Новые подходы к лечению лямблиоза у взрослых / А.Л. Роганкова, Л.М. Скрипник, Е.В. Павленко, О.Н. Майстренко, Н.А. Жураковская // Матеріали науково-практичної конференції «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях».  ( 2017, м.Київ). – Київ, 2017. – С.75.

4.Опыт применения препарата прямого противовирусного действия «Харвони» у больніх с хроническим гепатитом С. / Т.В. Чабан, Л.М. Скрипник, О.В. Павленко, А.Л. Роганкова. // Материали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фармакотерапія інфекційних захворювань» (м. Тернопіль, 12-13.04.2018). – С. 76-77

5.Скрипник Л.М. Клинический случай бешенства / Е.В. Павленко, Л.М. Скрипник, Лаврюкова С.Я., Пастерниченко Н.С., Железняк С.В., Гудзь В.А. // Materials of 4th international scientific conference “Science progress in European countries: new concepts and modern solution” (28th December 2018, Stugardt). Stugardt. – 2018/ – P.p. 614-620.

6.Скрипник Л.М. Чем опасен бабезиоз? / Е.В. Павленко, Л.М. Скрипник, А.Л. Роганкова // Матеріали науково-практичної конференції «Инфекционные заболевания путешественников. Совеременные вызовы и состояние проблемы в Украине» (14-15 березня 2019р., м.Одеса). – Одеса, 2019. – С. 130-132.

7.Скрипник Л.М. Актуальность вирусного гепатита Е для путешествующих / Л.М. Скрипник, Е.В. Павленко, А.Л. Роганкова // Матеріали науково-практичної конференції «Инфекционные заболевания путешественников. Совеременные вызовы и состояние проблемы в Украине» (14-15 березня 2019р., м.Одеса). – Одеса, 2019. – С. 135-137.

8.Скрипник Л.М.   Патогенетическое лечение лямблиоза / Т.В. Чабан, А.Л. Роганкова, Л.М. Скрипник, Е.В. Павленко // Матеріали науково-практичної конференції «Инфекционные заболевания путешественников. Совеременные вызовы и состояние проблемы в Украине» (14-15 березня 2019р., м.Одеса). – Одеса, 2019. – С. 137-138.

9.Скрипник Л.М. Клинический случай микст-инфекции лихорадки денге и вирусного гепатита Е / Л.М. Скрипник, Е.В. Павленко, А.Л. Роганкова // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (12-13 березня 2020 р., м.Одеса). – Одеса, 2020. – С.113-114.

10.Клінічний випадок токсичного гепатиту у підлітка / Павленко О.В., Скрипник Л.М., Роганкова А.Л. / Актуальна інфектологія. Том 9, №1, 2021. С.25

11.Криптоспоридії як збудники секреторних діарей / Скрипник Л.М., Павленко О.В., Роганкова А.Л. / Актуальна інфектологія. Том 9, №1, 2021. С.27-28

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

  • Харківська медична академія післядипломної освіти «Основи педагогіки і психології вищої та професійної освіти», тематичне удосконалення (10.05-24.05.2017). Посвідчення до диплому СК №У 887630. див.
  • Національний фармацевтичний університет Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПП-00695 з 08.06.22 по 22.06.2022 «Інноваційні технології викладання» 75 год/2,5 кредитів ЄКТС див.
  •  Сертифікат №190 учасника проекту з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача.  11-14.07.2022 10 акад. годин див.