Склад комісій профспілки працівників ОНМедУ

1. Комісія з питань  організаційної роботи:
 Степанов Г.Ф., Олійник Н.М., Давидов Д.М.
 
 2. Комісія з питань соціального захисту членів профспілки:
Стречень С.Б., Малашевська Л.Ф., ЖалдакО.О.
 
 3. Комісія з питань культурно-масової роботи, оздоровлення:
Вальда В.В., Бурдін  І. Є., Резнік З.П.
 
4. Комісія з охорони праці:
Каневська  Ю.В., Проценко А.Г, Майдан В.П., Кошик Д.А.