Прийняття до розгляду дисертації Плакіди Олександра Леонідовича

СТРАТЕГІЯ ВИБОРУ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ОСНОВІ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ НА ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ РІЗНОГО НАПРЯМКУ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ

14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія
222 «Медицина»

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Юшковська Ольга Геннадіївна, Одеський національний медичний університет МОЗ України, завідувачка кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

Офіційні опоненти:

  • доктор медичних наук, професор Драгомирецька Наталія Володимирівна, ДУ «Український науково-дослідний інститут Медичної реабілітації і курортології МОЗ України», завідувачка відділу медичної реабілітації, м. Одеса
  • доктор медичних наук, професор Бабова Ірина Костянтинівна, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України старший науковий співробітник кафедри проектного менеджменту, м. Одеса
  • доктор медичних наук, професор Роздільська Ольга Миколаївна, Харківська академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології, м. Харків.

Автореферат Плакіда О.Л.

Дисертаційна робота Плакіда О.Л.

Відгук проф. Бабової І.К.

Відгук проф. Драгомирецької Н.В.

Відгук проф. Роздільської О.М.