Прийняття до розгляду дисертації Філоненко Олени В’ячеславівни

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, ВРАХОВУЮЧИ КОМПОЗИЦІЙНИЙ СКЛАД ТІЛА, НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ З ВИКОРИСТАННЯМ НОРДИЧНОЇ ХОДЬБИ

14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія
222 «Медицина»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Юшковська Ольга Геннадіївна, Одеський національний медичний університет, МОЗ України, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, м. Одеса

Офіційні опоненти: 

  • доктор медичних наук, професор Бабова Ірина Костянтинівна, Одеський регіональний інститут державного управління при Президентові України, професор кафедри проектного менеджменту, м. Одеса
  • доктор медичних наук, професор Драгомирецька Наталія Володимирівна, ДУ «Український науково-дослідний інститут Медичної реабілітації і курортології МОЗ України», завідувач відділу медичної реабілітації, м. Одеса

Автореферат Філоненко О.В.

Дисертаційна робота Філоненко О.В.

Відгук проф. Бабової І.К.

Відгук проф. Драгомирецької Н.М.