Матюшенко Пилип Миколайович

Посада: старший викладач кафедри анатомії людини

Контактна інформація:  [email protected] 

НАУКОВІ ПРАЦІ:

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Член Всеукраїнської громадської організації «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України» див.
  • Член Європейської федерації експериментальної морфології (European Federation for Experimental Morphology)
  • Член Міжнародної федерації анатомічних асоціацій  “International Federation of Anatomy Associatiins” див.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:   

  • Харківська медична академія післядипломної освіти, Психолого-педагогічні основи вищої освіти,  05.04-19.04.2021 р.