Кожухаренко Тетяна Іванівна

Посада: старший викладач кафедри анатомії людини

Контактна інформація:  [email protected]  

НАУКОВІ ПРАЦІ:

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Член Всеукраїнської громадської організації «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України» див.
  • Член Європейської федерації експериментальної морфології (European Federation for Experimental Morphology)
  • Член Міжнародної федерації анатомічних асоціацій  “International Federation of Anatomy Associatiins” див.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:   

  • Довгострокове підвищення кваліфікації науково –педагогічних працівників закладів вищої освіти тривалістю 142 академічних годин (4,5 кредити ECTS). Посвідчення №ДНП19518 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. див.
  • Підвищення кваліфікації “Психолого-педагогічні  основи вищої освіти” Харківська медична академія післядипломної освіти  2021 рік. див.
  • Участь у проекті з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz-Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача. 11-14.07.2022року (10 акад. годин) Сертифіката №819