Історія кафедри фармакології та фармакогнозії

Кафедра фармакології та бальнеології була організована у 1902 році видатним вченим проф. П.Я.Борисовим, учнем І.П.Павлова. В подальшому історія кафедри пов’язана з іменами таких видатних вчених як проф. Д.М.Лавров, який був автором першого радянського підручника з фармакології, проф. С.В.Циганов, проф. Я.Б.Максимович, проф. В.Й.Кресюн. За більш ніж 115 річну історію на кафедрі підготовлено понад 80 кандидатів і 25 докторів наук.

Кафедра фармакогнозії ОНМедУ була створена в 2002 році разом з організацією в університеті фармацевтичного факультету. Завідувачем кафедри став учень професора Кресюна В.Й.  доктор медичних наук, професор Рожковський Я. В. За час існування колективом кафедри видано в різних наукових виданнях України та за кордоном понад 170 наукових статей, отримано 16 патентів на винахід та корисну модель,  підготовлено 9 кандидатів наук.

В 2020 році на базі кафедри фармакології та  кафедри фармакогнозії ОНМедУ була створена кафедра фармакології та фармакогнозії. До штату кафедри входять 3 професора, 2 доцента, 3 старших викладача, 10 асистентів. В  очній аспірантурі навчається один, а в заочній – 3 аспірантів.

Серед пріоритетних наукових напрямків роботи новоствореної кафедри фармакології та фармакогнозії є дослідження унікального класу біологічно активних речовин з мембранопротекторною активністю на основі комплексу металів та різних біолігандів метаболітного походження, створення та дослідження препаратів протизапальної та репаративної, імуномодулючої та противірусної дії на основі регіональної природної сировини. За результатами досліджень було розроблено і впроваджено нову лікарську форму препарату «Мареполімієл» з виразними протизапальними і репаративними властивостями, розроблено і впроваджено перший атиповий транквілізатор «Літоніт», запатентований в ряді країн (США, Японія), розроблено ряд препаратів (нікомаг, тафтсин та ін.).  Також впроваджуються в клінічну практику сучасні біофізичні і молекулярно-генетичні методи прогнозування та оцінки ефективності і безпечності лікування низки соціально важливих захворювань таких, як туберкульоз і вірусний гепатит С.

На кафедрі викладають наступні дисципліни:

 1. Фармакологія (денне та заочне відділення)
 2. Фармакогнозія (денне та заочне відділення)
 3. Навчальна практика з фармакогнозії (денне та заочне відділення)
 4. Виробнича практика з фармакогнозії (денне та заочне відділення)
 5. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності (денне та заочне відділення)
 6. Інформаційні технології в фармації (денне та заочне відділення)
 7. Комп’ютерне моделювання у фармації (денне та заочне відділення)
 8. Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії (денне та заочне відділення)
 9. Фармацевтична ботаніка (денне та заочне відділення)
 10. Навчальна практика з дисципліни «Фармацевтична ботаніка» (денне та заочне відділення)
 11. Лікарська токсикологія (денне та заочне відділення)
 12. Нутріциологія та броматологія (денне та заочне відділення)
 13. Ресурсознавство лікарських рослин (денне та заочне відділення)
 14. Спеціалізація «Лікарські рослини та фітотерапія» (денне та заочне відділення)
 15. Виробнича практика зі спеціалізації «Лікарські рослини та фітотерапія (денне та заочне відділення)