Історія кафедри дитячих інфекційних хвороб

Кафедра дитячих інфекційних хвороб була організована у вересні 1951 року. Виділення курсу з вивчення дитячих інфекційних хвороб із загальної педіатрії було викликано тим, що виникла необхідність ретельного дослідження дитячих інфекцій у зв’язку з триваючим зростанням захворюваності і появою нових теоретичних і практичних знань з цього розділу дитячої патології. До 1951 року курс інфекційних хвороб дитячого віку читався на кафедрі дитячих хвороб завідувачем кафедри професором А.І. Скроцьким і його попередниками.

У 1951 році кафедру очолила заслужений лікар України доцент Н.Г. Стьопіна. Результати творчої роботи, отримані Н.Г.Стьопіною спільно з лікарями Одеської міської інфекційної лікарні, були впроваджені в практику. Це методи ранньої діагностики і лікування поліомієліту як в гострому, так і відновному періоді. Зокрема, було запроваджено метод грязелікування в ранньому періоді поліомієліту, який дав добрі результати у відновленні втрачених функцій при різних формах цього захворювання. За допомогою цього методу вдалося врятувати від інвалідності сотні дітей. В подальшому лікування з використанням грязей проводилося у всіх республіках СРСР. З пропагандою цього методу вчені виступали на численних всесоюзних конференціях, з’їздах, симпозіумах. Співробітниками кафедри розроблені різноманітні пристрої, які дають можливість проводити профілактику і лікування множинних контрактур і деформацій, що виникають у хворих на поліомієліт. Спільно з лікарями міської інфекційної лікарні (Л.А.Тітаренко, Ф.І.Недоступ) вчені кафедри запропонували ортопедичні апарати і полегшені шини для поліпшення активних рухів і швидкого відновлення функцій м’язів уражених кінцівок.

Іншим важливим напрямком наукової діяльності вчених було вивчення патогенезу туберкульозного менінгіту. В кінці 50-х років на кафедрі виконуються дві кандидатські дисертації асистентами А.С. Кравченко ( «Стан червоної і білої крові у дітей з туберкульозним менінгітом») і А.М. Міхайлової ( «Дослідження біоелектричної активності головного мозку при туберкульозному менінгіті у дітей»).

У 60-х роках зусилля кафедри були спрямовані на вивчення вірусних гепатитів. У цей період в колектив кафедри прийшли молоді співробітники О.М. Кочеткова, К.К. Макаренко, С.В.Кузнецова, А.Н.Ткаченко, С.С.Мінєрвіна, наукові роботи яких були присвячені вивченню різних аспектів вірусних гепатитів. В результаті цих досліджень в 1971 році захищена докторська дисертація А.М. Міхайлової «Клінічні прояви і механізм розвитку вегетативно-судинних розладів при вірусних гепатитах», а іншими співробітниками кафедри – кандидатські роботи.

У 70-ті роки проводилися дослідження щадних способів щеплень. Був організований міський кабінет імунопрофілактики. Також вчені вивчали роль умовно-патогенної флори, зокрема вульгарного протея, при гострих кишкових захворюваннях у дітей (докторська дисертація Т.М. Якіменко).

Роботи по вивченню токсоплазмозу, черевного тифу, грипу, дифтерії, коклюшу, скарлатини виконувалися у співпраці з професорами Л.І.Гіммельфарбом і Р.П.Наумовою, доцентом О.І.Кобозевою і багатьма іншими.

В подальшому професор А.Н.Гончарук очолила кафедру педіатрії факультету удосконалення лікарів, професор Т.М.Якіменко – кафедру педіатрії лікувального факультету ОМІ, доцент К.К.Макаренко – кафедру дитячих інфекцій Харківського інституту удосконалення лікарів.

Професор А.М.Михайлова у 1969 році очолила кафедру інфекційних хвороб Чернівецького медичного інституту, а з 1979 року завідувала кафедрою дитячих інфекцій ОДМУ. З цього часу основним науковим напрямком кафедри стало вивчення системи кровообігу при інфекційних захворюваннях. На кафедрі була створена сучасна кардіологічна лабораторія, де вперше в Україні і в СРСР стали проводитися дослідження всіх параметрів кардіогемодинаміки у інфекційних хворих. З кінця 70-х років виконувалися наступні наукові роботи: вивчення кардіогемодинаміки у хворих на сальмонельоз, скарлатину, дизентерію, кором, псевдотуберкульоз, дифтерію. За їх результатами захищені кандидатські дисертації асистентами С.В.Кашинцевим, Г.О. Пітель, Л.І. Тонконоженко, А.А. Мацієвською. Велися роботи з вивчення різних аспектів дифтерії: специфічного антитоксичного імунітету у хворих на дифтерію і бактеріоносіїв, клініко-імунологічних особливостей сучасної дифтерії (О.М.Кочеткова, С.В.Кузнєцова, Г.А.Борисова).

Були отримані три авторських свідоцтва на винаходи: «Спосіб діагностики інфекційно-токсичного шоку», «Спосіб діагностики нейротоксикозу у дітей раннього віку» і «Спосіб визначення параметрів артеріального тиску у дітей раннього віку».

Співробітники кафедри брали участь у виданні «Довідника з інфекційних хвороб» (1988), «Довідника з диференціальної діагностики інфекційних хвороб» (1983), «Довідника з дитячих інфекцій» (1990). У 1989 р опубліковано монографію «Профілактика дитячих інфекцій» (А.М.Михайлова, О.М.Кочеткова) і ін. Під керівництвом А.М.Михайлової вперше в Україні було видано підручник «Інфекційні хвороби у дітей». Цей підручник, виданий державною мовою, містив сучасну інформацію з усіх розділів інфекційної патології, міг бути корисний не тільки студентам медичних вузів, а й лікарям-інфекціоністам, педіатрам.

З 2000 року кафедрою керував докт. мед. наук, професор І.П.Мінков. Під керівництвом І.П.Мінкова (2000-2003 р.р.) на кафедрі вивчалися особливості перебігу інфекційних захворювань у часто хворіючих дітей, питання клінічної та лабораторної діагностики, лікування таких актуальних інфекцій, як герпетична, цитомегаловірусна, приділялася увага особливостям клінічного перебігу інфекційних захворювань у ВІЛ інфікованих дітей. Результати клінічних досліджень були опубліковані в матеріалах науково-практичних конференцій, з’їздів (понад 100 робіт), в тому числі видані монографії: «Раціональна антибіотикотерапія респіраторних інфекцій у дітей», «Антибактеріальна терапія пневмоній у дітей», видані інформаційні листки, отримані патенти на винаходи .

 

                          Кафедра дитячих інфекцій сьогодні

В даний час (з 2003 року) кафедрою дитячих інфекцій ОНМедУ завідує д.м.н., професор Ю.П. Харченко. Професорсько-викладацький колектив складається з 2-х професорів (Ю.П.Харченко, В.Р.Гайдей,), 3-х доцентів (А.І. Савчук, І.В.Юрченко, Н.В. Мовлянова), 3 -х асистентів (Г.О. Питель, В.А Целух, А.В. Зарецька).

Кафедра є організаційно-методичним та лікувально-консультативним центром з питань інфекційної патології у дітей м. Одеси та області. Основним в діяльності кафедри є навчальний процес, який спрямований на підготовку лікарів. Навчання проходять студенти 5 і 6 курсів медичного та міжнародного факультетів (включаючи навчання англійською мовою), інтерни-педіатри, аспіранти, клін. ординатори.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб розташована на базі міської клінічної інфекційної лікарні.

Співробітники кафедри беруть активну участь в роботі науково-практичних та навчально-методичних конференцій, Днях фахівця (день педіатра і день інфекціоніста), роботі асоціацій (асоціація педіатрів і асоціація інфекціоністів). Також співробітники кафедри широко беруть участь в проведенні санітарно-просвітницької роботи: виступають по радіо і телебаченню, публікують статті в журналах і газетах для жителів міста і області.

Під керівництвом професора Ю.П. Харченка захищені три кандидатські дисертаційні роботи, ще одна дисертація на етапі виконання. Випущені монографії «Інфекційний мононуклеоз у дітей», «Вірусні гепатити». Вперше підготовлений співробітниками кафедри і видано підручник з дитячих інфекційних захворювань на англійській мові. Перевидані з доповненням даних сучасних досліджень з етіології, діагностики та лікування «Довідник з інфекційних хвороб у дітей» і підручник «Інфекційні хвороби у дітей» на трьох мовах (українська, російська і англійська). Кафедра взяла участь в написанні першого національного підручника «Інфекційні хвороби у дітей» (2016). Цей підручник, виданий державною мовою, містить сучасну інформацію з усіх розділів інфекційної патології у дітей і може бути корисний як студентам медичних вузів, так і лікарям-інфекціоністам і педіатрам.