Історія кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури

Професор Шведов Федір Никифорович 

Завідувач кафедри фізики Новоросійського університета 1870-1905 р.р.

1 вересня 1900р. професор Ф.Н. Шведов прочитав студентам 1 курсу медичного факультета вступну лекцію –  «Фізика, як основа знань про природу». Цей день офіційно є днем народження Одеського національного медичного університету.

Професор Кастерин Микола Петрович

Завідувач кафедри фізики і завідувач фізичного інституту Новоросійського університету 1906-1922 р.р.

Професор Хмиров Дмитро Дмитрович

Завідувач кафедри Одеського хіміко-фармацевтичного інституту з 1921 р., з 1925 р.-професор кафедри фізики Одеського медичного інституту, завідувач до 1941 р.р.

Професор Кірілов Елпідіфор Анемподестович

Завідувач кафедри фізики з 1944 по 1950 р.р. Лауреат Державної премії (1951). Заслужений діяч науки України.

Доцент Дворовенко Володимир Кирилович

Завідувач кафедри з 1965 по 1978 р.р.

Професор Глухов Валерій Іванович

Завідувач кафедри з 1979 по 1994 р.р.

Під керівництвом проф..Глухова В.І.на кафедрі продовжено роботу з поглиблення впровадження в учбовий процес сучасних досягнень фізики, медичної техніки та методик викладання.

Професор Карповський Юхим Якович

Завідувач кафедри з 1994 по 1999 р.р. Під його керівництвом було створено комп’ютерний центр медичного університету, запроваджено викладання предмету іноземними мовами.

Професор Годлевський Леонід Семенович – завідувач кафедри з 2000 р.

Кращий винахідник України (1986), лауреат молодіжної премії в галузі науки і техніки СРСР (1989), лауреат премії ім. О.Л.Чижевського з біофізики (2001 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2015 р.).

Під його керівництвом кафедра розпочала роботу з модернізації учбово-методичного процесу в напрямку удосконалення викладання медичної інформатики та медичної фізики. Вперше в Україні за участі кафедри створено і впроваджено телемедичну мережу Одеського регіону (2007 р.), вперше в історії Одеського національного медичного університету підготовлено та успішно захищено докторську та кандидатські дисертаційні роботи за спеціальністю «медична та біологічна інформатика і кібернетика» (2011-2017 р.р.). На кафедрі розробляються наукові проблеми кібернетичних основ моделювання в патологічній фізіології, а також створення та впровадження інформаційно-технічних систем в роботу лікувально-профілактичних закладів України.