Історія кафедри анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії в Одесі була організована першого вересня 1970 року – перша в Україні і друга в СРСР серед однойменних кафедр медінституту. Її створення було логічним продовженням розпочатого за 10 років до цього процесу викладання анестезіології та реаніматології на кафедрі загальної хірургії проф. І.Я.Дейнекі. Однак всі посади курсу були зайняті хірургами, що не мали відношення до анестезіології. Тільки аспірант кафедри Ю.М.Ведутов, який пройшов в 1957року первинну спеціалізацію з анестезіології в Окружному військовому госпіталі Закавказького ВО (Тбілісі), а потім підвищення кваліфікації в ЦІУВ у професора Е.А. Дамір, став анестезіологом на курсі. Саме він розпочав 1 вересня 1958 року професійне викладання анестезіології в ОМІ.

Леонід Миколайович Аряєв після захисту докторської дисертації на тему «Анальгезия і поверхневий наркоз закисом азоту при нетривалих операціях, деяких діагностичних дослідженнях і з лікувальною метою» в 1967 році  був запрошений в ОМІ на посаду доцента з курсу анестезіології, у 1970 році організував кафедру анестезіології і став першим її завідувачем по 1976 рік. Професор Л.Н. Аряєв активно брав участь в організації анестезіологічної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Він був головним анестезіологом Одеського обласного відділу охорони здоров’я, головою анестезіологічної секції обласного наукового товариства хірургів, членом правління Всесоюзного та Українського республіканського товариства анестезіологів і реаніматологів. Він автор 98 наукових робіт, в тому числі двох монографій: «Назофарингеальний наркоз», «Перша допомога на воді та реанімація при утопленні». Під керівництвом Л.Н. Аряєва виконана 1 докторська і 13 кандидатських дисертацій.

З 1976 року кафедру очолив Вацлав Петрович Стасюнас – один з перших фахівців-анестезіологів в СРСР, ветеран Великої Вітчизняної війни, який пройшов її з боями лікарем повітряно-десантних військ. За мужність і відвагу зазначений 14 бойовими нагородами. У 1974 році захистив докторську дисертацію на тему: «Патофізіологічні зміни та  особливості анестезіологічного забезпечення внутрішньосерцевих операцій в умовах екстракорпоральної перфузії і гемодилюции». Він організував на кафедрі курси первинної спеціалізації анестезіологів-реаніматологів, до викладання на яких були залучені молоді фахівці П.М. Чуєв, А.І. Бухало, Б.П. Тишкевич. В.П. Стасюнас організував і очолив Одеське наукове товариство анестезіологів-реаніматологів, яке існує і активно працює по сьогоднішній день. В.П. Стасюнас є співавтором підручника «Анестезіологія і реаніматологія» Ленінград, 1978 рік. Був членом правління Всесоюзного та Українського наукових товариств анестезіологів і реаніматологів.

З 1980 по 1982 рр. кафедрою завідував доцент Анатолій Йосипович Бахар. Він був учнем В.П. Стасюнаса і Л.Н. Аряєва, під керівництвом якого в 1969 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Газовий наркоз у хворих на туберкульоз легень». Це був талановитий клініцист, віртуозний анестезіолог, видатний педагог.

З 1982 по 1995 рр. кафедрою завідував професор Анатолій Степанович Владика. В 1988 році захистив докторську дисертацію на тему: «Екстракорпоральна детоксикація при критичних станах». За час його завідування наукова робота кафедри розвивалася в наступних напрямках: методи анестезіологічного забезпечення при допомозі породіллі (доцент О.В.Борозенко), ефективність УФО крові, використання гіпохлориту натрію і озонування крові з метою детоксикації (доцент С.А. Іванченко), дослідження білкового обміну при критичних станах (доцент Н.П.Юзвак), інтенсивна терапія черепно-мозкової травми (асистент А.В.Петелкакі). Він автор понад 330 друкованих праць, з кафедрою морської медицини співавтор двох видань: «Довідник суднового лікаря», «Атлас тварин світового океану, небезпечних для людини».

У 1988 році курси підвищення кваліфікації, що існували  на кафедрі  з 1978 року, було реорганізовано в самостійну кафедру анестезіології та реаніматології ФУЛ, яку очолив професор Петро Миколайович Чуєв. Він є прямим послідовником розпочатих при Л.Н.Аряєві робіт із застосування холоду в медицині та ГБО. У 1987 році захистив докторську дисертацію на тему: «Місце гіпербаричної оксигенації в лікуванні і профілактиці гнійно-септичних захворювань», де перший приділив належну увагу анаеробній неклостридиальній інфекції. Під його керівництвом розроблено спеціальну програму раціональної антибактеріальної терапії, і у 1997 році був випущений довідник з антибактеріальної терапії «Клінічна фармакологія цефалоспоринів» (П. Чуєв, В.І. Кресюн, О.Ю. Каташинський). Понад 300 друкованих праць присвячені різним проблемам анестезіології та інтенсивної терапії.

Силами молодих співробітників кафедри (доцент А.В. Бєляков, асистенти Г.А. Буров, О.Ю. Каташинський, М.А. Брусніціна, пізніше - І.Л. Басенко) були створені нові цикли загального удосконалення для анестезіологів, лікарів швидкої допомоги і лікарів ГБО.

З 1992 року організовані передатестаційні цикли і навчання інтернів за спеціальностями «Анестезіологія», «Дитяча анестезіологія», «Медицина невідкладних станів».

Багато років професор П.М. Чуєв успішно поєднував керівництво кафедрою з роботою заступника декана ФУЛ, проректора з лікувальної, а потім і  навчальної роботи.

З 1995 року обидві кафедри були знову об’єднані в одну кафедру анестезіології та інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою, яку по вересень 2008 року очолював професор Петро Миколайович Чуєв.

З вересня 2008 року по сьогоднішній час керує кафедрою професор Олег Олександрович Тарабрин, який у 1999 році захистив докторську дисертацію на тему: «Тромбонебезнечні в хірургії: діагностика, профілактика і корекція».

Крім викладання студентам, лікарям-інтернам та курсантам циклів післядипломної підготовки на кафедрі здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації в магістратурі, ординатурі та аспірантурі. За роки існування кафедри на ній навчалося понад 60 клінординатор і 8 магістрів, підготовлено 7 докторів і 26 кандидатів наук, серед них представники Сирії, Іраку, Ірану, Афганістану, Кіпру, Перу, Болівії.

За час керівництва кафедрою проф. О.О. Тарабрина розширився масштаб науково-дослідної діяльності, а саме: численні праці про анестезіологічне забезпечення і інтенсивну терапію в акушерстві, методи регіонарної анестезії, її переваги та профілактика ускладнень, лікування і профілактика жирової емболії, важкий дихальний шлях, інтенсивну терапію при політравмі та опіковій хворобі. Основною проблематикою, що розглядала кафедра, була проблема тромбонебезнечності в хірургії, шляхи її діагностики, профілактики і комплексної корекції;наразі співробітниками кафедри проблематика, що розглядається, розширена до оцінки гемостатичного потенціалу пацієнтів в усіх галузях хірургії, інтенсивної терапії, масивні популяційні дослідження, а також визначення впливу на показники системи РАСК препаратів різних груп.

Кафедра анестезіології Одеського національного медичного університету та всі анестезіологи області гостинно ставляться до зарубіжних гостей. У 1985 і 2003 р. в Одесі засідав пленум правління Українського РНОАР, в 1987 р. – проблемна комісія «Анестезіологія і реаніматологія» АМН СРСР, в 1989 р. проведено IV Всесоюзний з’їзд анестезіологів і реаніматологів за участю понад 1600 делегатів і гостей, в тому числі з США, Англії, Франції, Німеччини, Чехословаччини, Польщі, Болгарії, Югославії. У 1993 і 1994 р. проведені Ι і ΙΙ Українські науково-практичні конференції з невідкладної допомоги за участю представників Всесвітньої асоціації невідкладної допомоги за участю представників Всесвітньої асоціації невідкладної медицини та медицини катастроф (WAEDM). У 1999 і 2003 р. проводилось засідання проблемної комісії «Анестезіологія» МОЗ та АМН України, а в травні 2000 р. проведено ΙΙΙ конгрес (VΙΙΙ з’їзд) анестезіологів України за участю близько 900 делегатів і гостей, в тому числі з Росії, США, Німеччини, Італії, Австрії, Польщі.

Одним з пріоритетних напрямків роботи кафедри стало розширення міжнародних зв’язків кафедри. Її співробітники публікуються в зарубіжних журналах та збірниках (Тарабрин О.О. понад 100 публікацій), беруть участь в роботі міжнародних наукових форумів і конгресах на прикладі останнього року це: 37th InternationalSymposiumOnIntensiveCareandEmergencyMedicine. Brussels, Belgium, 24-27 March 2017 року; Preventionof VTE inSurgicalpatients: thechallengeof a safeapproach. InternationalSurgicalThrombosisMeeting. April 25th -26th. Vienna – Austria; BemisorMeeting. Barcelona, 8th May 2009 року; Стажування. KatholischesKlinikumMainz, Prof. Drmed. D.Duda, 3-9.08.09; 10th Congress WFSICCM. WorldFederationofSocietiesofIntensiveandCriticalCareMedicine (August 28 – September 1, 2009). Florence, Italy; EuropeanSocietyofIntensiveCareMedicine. 22ND AnnualCongress. Vienna, Austria 11-14 October 2009; 39th CriticalCareCongressMiami 9-13 ofJanuary 2010 USA; 30th InternationalSymposium 0n IntensiveCareandEmergencyMedicine. Brussels, Belgium, 9-12 March 2010; DeutscherAnästhesiecongress 2010 Prof. V. V. Suslov, Prof. O. A. Tarabrin, H. Killianund R. Frey: IhrEinflussaufdieEntwicklungderAnästhesiologieinderUkraine; Euroanaesthesia 2018 / TheEuropeanAnaesthesiologyCongress. Copenhagen, Denmark. June 2-4, 2018 року.

Важливу роль в житті анестезіологів області відіграє асоціація анестезіологів Одеської області, робота якої здійснюється за активної участі співробітників кафедри. Існування асоціації почалося з організації секції при хірургічному суспільстві в 1966р. під керівництвом Ю.М. Ведутова. З 1977р. за активної участі проф. В.П.Стасюнаса організовано самостійне Обласне наукове товариство анестезіологів і реаніматологів. Головою товариства з 1982р. і до цього дня є проф. А.С. Владика, а беззмінний секретар – асистент Г.Ф. Чорний. На сьогоднішній день проведено 329 засідань.

За роки служби співробітниками кафедри видано понад 713 публікацій, в тому числі 9 монографій, 12 навчальних посібників, 3 підручники, 67 методичних рекомендацій. Отримано 33 авторських свідоцтва і патентів на винаходи, впроваджено понад 300 рацпропозицій.

Професором О.О. Тарабріним була створена Регіонарна школа з тромбопрофілактики, перше засідання якої було проведено в січні 2010р.

Відрадним є той факт, що склад кафедри поповнюють молоді викладачі, які бажають вчити і вчитися.

Співробітники кафедри з повагою ставляться до традицій анестезіології в Одесі, але також переймають передові світові навчальні технології. Заслуговує на увагу той факт, що наказом ректора ОНМедУ академіка Запорожана В.М. професора Тарабріна О.О. у 2017 р. призначено науковим координатором симуляційних центрів нашого вишу. Ця дата стала відправним пунктом, з якого симуляційне навчання є обов’язковим компонентом у навчанні, складанні випускних іспитів студентами, лікарями-інтернами та курсантами;як компонент мастер-класів новітні технології допомогають досвідченим лікарям здобути нові навички при моделюванні особливих або вкрай рідких клінічних випадків без загрози життю пацієнта.

Аналіз 50-річної роботи показав, що співробітники кафедри беруть активну участь як у науковій, так і у практичній роботі нашого університету, а своїм пріоритетом вважають викладання і виховання гідних медичних кадрів.