Інформація про фармацевтичний факультет

Історія становлення фармацевтичної освіти у м. Одесі почалась з 1903 року, коли було засновано фармацевтичне відділення при медичному факультеті Новоросійського імператорського університету. Згодом було відкрито відділення для підготовки хіміків-фармацевтів на базі Вищих жіночих курсів, а у 1921 році було засновано Одеський хіміко-фармацевтичний інститут, який після приєднання до нього Київського фармацевтичного інституту було реорганізовано у Одеський державний фармацевтичний інститут. У 1959 році було прийняте рішення про його переведення до м. Запоріжжя, де згодом на його базі було створено Запорізький державний медичний університет.

З цього часу вищої фармацевтичної освіти на півдні України не існувало майже 50 років доти поки наказом МОЗ України від 28 серпня 2001 року №342 було відновлено фармацевтичний факультет при Одеському державному медичному університеті у складі 4 профільних кафедр, який у 2010 році отримав статусу національного.

На теперішній час фармацевтичний факультет Одеського національного медичного університету є потужним навчальним та науковим центром півдня України. На факультеті навчається більш ніж 1000 українських та зарубіжних студентів денної та заочної форми навчання, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра і спеціаліста та отримують кваліфікацію провізор. До складу фармацевтичного факультету входять п’ять кафедр – організації та економіки фармації, фармакології та фармакогнозії, технології ліків, фармацевтичної хімії, загальної фармації з курсом клінічної фармакології. Кафедри фармацевтичного факультету розміщуються у окремому навчальному корпусі, оснащені сучасним обладнанням яке необхідно для проведення навчальної та наукової роботи.

Співробітництво факультету з державними, недержавними та громадськими фармацевтичними організаціями здійснюється в інтересах підвищення рівня підготовки фахівців та педагогічної майстерності науково-педагогічного складу. Особлива увага приділяється співпраці а аптечними установами та фармацевтичними підприємствами м. Одеса які є базами виробничої практики для студентів фармацевтичного факультету. Студенти проходять виробничі практики з організації та економіки фармації, менеджменту і маркетингу у фармації, фармацевтичного аналізу, клінічної фармації та спеціалізації. У відповідності з вимогами до проходження практики, базами проведення навчальної та виробничої практик студентів фармацевтичного факультету стали наступні аптечні установи та фармацевтичні підприємства м. Одеса: ПАТ «Аптечна мережа «Фармація»», ТОВ «Аптека Гаєвського», Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області, КП «Одесфарм», ТДВ «Інтерхім».