Ільїн Ігор Іванович

Ільїн Ігор Іванович народився в Узбекистані. У 1944 році професор збігає на фронт і стає сином полку. За участь у військових операціях юний зв’язківець був нагороджений бойовими орденами.

У 1950 році Ільїн І.І. вступає на факультет фізичного виховання і спорту Одеського педагогічного інституту, а по його закінченні – на педіатричний факультет Одеського державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова. У 1964 році під керівництвом професора Ф.А. Волинського Ігор Іванович захистив кандидатську дисертацію на тему: «Анатомія нервів кисті людини», а у 1972 році – докторську дисертацію на тему: «До анатомії тонкої кишки і її брижі у людини і деяких хребетних». Вже через 2 роки професор завідував кафедрою нормальної анатомії. Головним напрямком наукової роботи кафедри у ці роки було вивчення морфологічних змін в результаті адаптації різних відділів ЦНС, органів і тканин тварин до комплексу несприятливих факторів на морських судах і виявлення ефективності адаптогенів на характер цих впливів.

Професор Ільїн працював проректором з наукової роботи, а в 1984-1994 рр. був обраний на посаду ректора Одеського державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова.

Результати багаторічної роботи були відзначені 4 золотими медалями і 15 дипломами ВДНГ СРСР.

Особливу увагу Ільїн Ігор Іванович приділяв дослідницькійй роботі, під його керівництвом навчальний музей кафедри був значно поповнений препаратами, які власноруч виконали студенти.Кілька препаратів були удостоєні патентів на модель.

Автор 100 наукових робіт з питань анатомії людини, хірургії, спортивного травматизму, професор Ільїн Ігор Іванович був депутатом Одеської міської ради народних депутатів різних скликань, обирався головою Одеського відділення Всесоюзного товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів.

 Професор Ільїн – не лише видатний випускник! Він є саме тою людиною, яка присвятила Одеському національному медичному університету своє життя, сили та любов.