Єпішева  Світлана Миколаївна

Посада: доцент кафедри офтальмології

Науковий ступінь: к.мед.н

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: «Вдосконалення діагностики дегенеративних та запальних уражень ока шляхом підвищення інформативності сучасних методів дослідження за рахунок розробки нових діагностичних крітеріїв».

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Особливості клініки та удосконалення хірургічного лікування прогресуючої міопії», 2001 р.

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • лікувальна
 • Член товариства офтальмологів № 1746
 • Член асоціації превентивної та антиейджинг медицини.
 • Член ГО «Асоціація лікарів амбулаторної медицини»

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • Харківська медична академія післядипломної освіти. Психолого-педагогічні основи вищої  освіти., тематичне удосконалення, термін 0.5 міс.2019р., доцент. Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплому № Л1В 962090
 • Підтверження вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Офтальмологія»,   посвідчення №7530  подовжено до 18.06.2026р
 • Веб-симпозіум «Помилки в менеджменті патології переднього відрізку ока» онлайн,  11.04.2020 р.
 • Науково-практичний симпозіум  «Діабетична ретинопатія при ЦД 2-го типу: мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування,  30.04.2020 р.
 • Науково-практична конференція з тренінгом «Сучасні проблеми офтальмології» сертифікат №42310149, 28-29.04. 2020 р.
 • Україно-Американський симпозіум «Неврологія і офтальмологія сьогодні: колаборація на стику спеціальностей», сертифікат №00216, 29 травня 2020 р.
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн – конференція для лікарів(10год) «МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ» сертифікат №00441, 2 червня 2020
 • Конференція « Обмін досвідом та сучасні рекомендації в лікуванні захворювань ЛОР-органів»,  16.11.2020 р.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «OPHTALMICHUB 2020», Київ, 30-31 жовтня, 2020 р. 20 год
 • Certifikate «OPHTALMICHUB 2020» Kyiv, Ukraine, 30.10.2020-31.10.2020
 • International conference “Glaucoma”+”,2020” attended 5th international conference “ Glaucoma.Cataract. Eye diabetes.” 22-23 October, 2020 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» 29-30 травня 2020р.
 • «Тематичне навчання»  фахова школа «Фіксовані комбінації у фокусі нових тенденцій та перспектив менеджменту глаукоми», сертифікат №40-274, 30.04.2020 р.
 • Фахова школа «Філатовська школа» «Різноманітність симптомів «ЧЕРВОНЕ ОКО»,  сертифікат №032002, 09 квітня 2020
 • Професійний майстер-клас : «Діагностичні критерії глаукоми. Виробка оптимального алгоритму лікування в залежності від форми і стадії глаукоми(10 019)» сертифікат №126, квітень2020 р
 • Тренінг з оволодіння практичними навичками «Диференційна діагностика патології ока», проведеного під час науково-практичної конференції з тренінгом «Сучасні проблеми офтальмології» сертифікат №42310149, 29.04.2020 р.
 • Майстер-клас«Цукровий діабет 2 типу та серцева недостатність:  коморбітний пацієнт в рамках сучасних підходів до лікування та  профілактики ускладнень» сертифікат №0705-097 07.05.2020 р.
 • «Тематичне навчання». Фахова школа  «Тяжкі кератити при хворобі сухого ока: від теорії до реальної клінічної практики»» сертифікат №41-818, 07.05.2020р.
 • Майстер-клас «Червоне око і глаукома. Диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування»,  5-та міжнародна конференція «Глаукома. Катаракта. Діабет ока», 22жовтня, 2020 р
 • Майстер-клас за темою: «Роль ОКТ, ОКТ-А в діагностиці, моніторингу та виборі методу лікування глаукоми»»,  5-та міжнародна конференція «Глаукома. Катаракта. Діабет ока»,  23 жовтня, 2020 р
 • Майстер-клас » Професійні тонкощі та можливості ОКТ та ОКТА ОКТ» у складі наукової програми конференції з міжнародною участю «OPHTALMICHUB 2020»,  30 жовтня 2020р.
 • Майстер-клас «Оптична когерентна томографія у діагностиці моніторингу та лікуванні вікової макулярної дегенерації» у складі наукової програми конференції з міжнародною участю «OPHTALMICHUB 2020»,  31жовтня  2020р.
 • Курс Тематичного Удосконалення на тему «Лікування глаукоми»  сертифікат №10-010-115 , 04.02.2020 р.
 • Курс Тематичного Удосконалення на тему «Синдром сухого ока: терапія» сертифікат №10-009-112, 06.02.2020 р
 • Тренінг- майстер-клас : «СКЛАДНІ ВИПАДКИ У ПРАКТИЦІ ОФТАЛЬМОЛОГА»  сертифікат №4 008 0406 2021, онлайн м.Київ, 13 лютого 2021 р
 • Науково-практичний симпозіум  «ОФТАЛЬМОЛОГІЯ UpToDate:ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КЛІНІЧНІ КЕЙСИ», онлайн Київ, 20 лютого 2021 р.
 • Международный онлайн конгресс врачей-офтальмологов Украины,Грузии, СНГ онлайн 24-25 февраля 2021р.
 • Науково-практична конференція «ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ВЕСНА : без консервантів»  сертифікат №4 008 0406 2021, онлайн Київ, 13 лютого 2021р.
 • Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики і лікування хвороб ока. Як покращити якість життя?» , онлайн Київ,  22.10 2021 р.
 • Науково-практична конференція з тренінгом «Сучасні проблеми медицини сьогодення:роль лікаря в житті суспільства» («Сучасні проблеми офтальмології») сертифікат №3028 0741, Київ, 25-26.02 2021 р.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «ФІЛАТОВСЬКІ ЧИТАННЯ-2021» сертифікат № 52, Одеса,Україна, 20-21 травня 2021 р.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації в офтальмології» онлайн м.Запоріжжя, 17-18 червня 2021 р.
 • “Glaucoma + 2021” VI International Conference  «Topical issues of cataract, glaucoma and  diabetic complications» Kyiv,Ukraine,  September 3-4 2021
 • «Тематичне навчання»  фахова школа OPHTHALMIC ISCHOOL (одноденний захід) реєстраційний номер 300-010-0016-2021, Київ, 01.04.2021 р
 • Науково-практичний семінар: «Офтальмологічні захворювання в практиці лікарів різних спеціальностей. Сесія №6» сертифікат №42950126 ,онлайн Київ ,11.06.2020 р
 • Тренінг з оволодіння практичними навичками «Диференційна діагностика уражень рогівки і поверхні ока при ревматоїдних захворюваннях і при ускладненнях контактної корекції», проведеного під час науково-практичної конференції з тренінгом «Сучасні проблеми медицини сьогодення :роль лікаря в житті суспільства » сертифікат № 3028 0764, онлайн Київ, 26.02.2021р.
 • Майстер-клас «Захворювання передньої поверхні ока, труднощі діагностики та особливості лікування» сертифікат № 300-010-0016-2021, онлайн м.Київ, 01.04.2021 р
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «ОФТАЛЬМОЛОГІНА ВЕСНА БЕЗ КОНСЕРВАНТІВ», сертифікат № 4 027 0714-2022,  онлайн м.Київ, 12 лютого 2022 р.
 • Тренінг з оволодіння практичними навичками «ВІД РОГІВКИ ДО СІТКІВКИ», сертифікат № 4 027 0714-2022 , Київ,Україна, 12 лютого 2022 р.
 • Фахова школа «ФІЛАТОВСЬКА ШКОЛА»  « ДЕНЬ БОРОТЬБИ  З ГЛАУКОМОЮ», сертифікат № 2022-1027-1005385-100037,  Одеса,Україна, 30-31 травня 2022 р.
 • Тренінг з оволодіння практичними навичками «КОМП’ЮТЕРНА ПЕРИМЕТРИЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПОРУШЕНЬ ПОЛЯ ЗОРУ ПРИ ГЛАУКОМІ», сертифікат № 2022-1027-1005386-100042,  Одеса,Україна, 30 травня 2022 р.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Своє дитинство треба бачити’ 2022», сертифікат № 4 373 0750-2022,  онлайн м.Київ, 11 червня 2022 р.
 • Майстер –клас «ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ТРАВМАТИЧНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ СЛЬОЗОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ», «АМБЛІОПІЯ і БІНОКУЛЯРНИЙ ЗІР» в рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Своє дитинство треба бачити’ 2022», сертифікат № 4 373 0750-2022,  онлайн м.Київ, 11 червня 2022 р.
 • Certificate of complection seminar «Creation and development of innovations in universities» granted on 21.01.2022.