Гудзь Валентин Андрійович

Посада: Доцент кафедри інфекційних хвороб

Науковий ступінь: Кандидат медичних наук

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Напрямки наукових досліджень: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Патогенетичні механізми порушень загортальної системи крові, перекисного окислення липідів і антиоксидантної системи у хворих на гострий гепатит та ії корекція», 2010 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 1. Особливості БЦЖ-ускладнень у дітей раннього віку південного регіону України / Н.А. Мацегора, Л.П. Омельян, В.А. Гудзь, М.Г. Мельниченко // Вісник морської медицини. – 2017. – №4(77). – С. 114-118.
 2. Взаємозв’язок гену G(308)A TNFα з вмістом цитокіну TNFα та ступенем фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С / К.М. Усиченко, Ю.І. Бажора, О.М. Усиченко, В.А. Гудзь // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2018. – Т.22, №4. – С. 682-685
 3. Особенности клинического течения, биохимического и иммунного ответа у больных хроническим гепатитом смешанной этиологии / Е.Н Усыченко, Ю.И. Бажора, Е.М. Усыченко, В.А. Гудзь, В.А. Мозговая // Вісник морської медицини. – 2018. – №2(83). – С. 42-48.
 4. Колаген-асоційована синтропія при функціональних розладах травної системи в дітей /Т.В. Стоєва, О.В. Джагіашвілі, С.В. Прохорова, В.А Гудзь, О.Ю. Ємельнова // Запорожский медицинский журнал. – 2018. – Т.20, № 3(108). – С.379-383. (Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах THOMSON REUTERS WEB OF SCIENCE, NCBI, MEDLINE, Google Scholar, DRJI, Ulrichsweb Global Serials Directory, IIJIF, OAJI, Index Copernicus International, WorldCat, SIS, «КиберЛенинка» та ін.)
 5. Results of sparing omentum resection in children with apendicular peritonitis / M. Melnychenko, V. Guudz, V. Antonyuk // Journal of Education, Health and Sport . – 2018. – Vol 8. No 1 – P. 309-319. (Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich’s periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska)
 6. Харченко Ю.П., Зарецкая А.В., Гудзь В.А., Слободниченко Л.Н., Целух В.А. Влияние этиологического полиморфизма на клинические проявления и терапию инфекционного мононуклеоза у детей. Современная педиатрия. 3(83) 2017:68-74. (Журнал індексується і реферується в базах MEDLINE, Index Copernicus International, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, РІНЦ, Science index (eLIBRARY.RU) та Google Scholar, CrossRef, Ulrich, Academic Resourse Index, Infobase index, Scientific Indexing Services, BASE, DRJI, Hinari, IIJIF, OAJI)
 7. Синдром жорсткого поводження з дитиною в Одеському регіоні: епідеміологія, клінічні і психоневрологічні прояви та наслідки / М.Л. Аряєв, Л.І. Сеньківська, В.А.Гудзь, Т.В. Кузьменко // Современная педиатрия. – 2016. – №4. – С. 124-128. (Журнал індексується і реферується в базах MEDLINE, Index Copernicus International, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, РІНЦ, Science index (eLIBRARY.RU) та Google Scholar, CrossRef, Ulrich, Academic Resourse Index, Infobase index, Scientific Indexing Services, BASE, DRJI, Hinari, IIJIF, OAJI.)
 8. Гео-эндемическая оценка клинико-эпидемиологических особенностей дефицита гормона роста у детей Одесского региона по результатам 15-летнего мониторирования / Н.Л. Аряев, В.С. Бирюков, Л.И. Сеньковская, В.А. Гудзь, Т.В. Лучникова // Перинатология и педиатрия. – 2017. – №3. – С. (Журнал цитується і реферується в зарубіжних базах MEDLINE, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus International, Science index (eLIBRARY.RU), CrossRef, Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar, WorldCat, OAJI, BASE, “Бібліометрика української науки”, “Наукова періодика України”, НБУ ім. В.І. Вернадського, «Джерело»)
 9. Профилактика антибиотик-ассоциированной диареи, вызванной токсигенным штаммом C.difficile у детей. Обзор. / Н.Л. Аряев, В.А. Гудзь, Р.В. Кожевин // Здоров’я дитини. – 2017. – Т.12,№6. – С. 44-49. (Журнал індексується і реферується в базах CrossRef, Ulrichsweb Global Serials Directory, Directory of Research Journals Indexin (DRJI), WorldCat, РІНЦ (Science Index), Google Scholar, НБУ ім. В.І. Вернадського, «Джерело», Academic Resource Index (Research Bible), «КиберЛенинка», Universal Impact Factor, General Impact Factor)
 10. Використання математичного моделювання у диференціальній діагностиці гострого абдомінального синдрому у дітей / Т.В. Стоєва, О.В. Джигашвілі, М.Г. Мельниченко, В.А. Гудзь // Хірургія дитячого віку. – 2019. – №1 (62). – С. 47-52. (Журнал цитується і реферується в зарубіжних базах EuroPub, Science index, CrossRef, Google Scholar, WorldCat, SIS, ICMJE, “Бібліометрика української науки”, “Наукова періодика України”, НБУ ім. В.І. Вернадського, «Джерело»)
 11. Хірургічні ускладнення після протитуберкульозної вакцинації та підходи до їх лікування / Н.А. Мацегора, Л.П. Омельян, М.Г. Мельниченко, В.А. Гудзь // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2019. – Т. IX, №1 (31). – С. 30-34.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • Національний фармацевтичний університет Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПП-00670 з 08.06.22 по 22.06.2022 «Інноваційні технології викладання» 75 год/2,5 кредитів ЄКТС див.