Грузевський Олександр Анатолійович

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: д.мед.н.

Контактна інформація: [email protected], [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрями наукових досліджень: Проблеми мікобактеріозів. Бактеріальні біоцентози. Антибактеріальні препарати

Тема дисертаційної роботи (рік захисту):

 • «Вивчення видоспецифічності поверхневих компонентів Mycobacterium kansasii» (2000)
 • «Вплив стану нейро-гормональної регуляції, імунного статусу та місцевих факторів колонізаційної резистентності на біоценоз піхви» (2021)

Наукові праці:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1953-8380

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Науковий керівник НДР «Мультиплексне визначення впливу загальних та місцевих регулюючих факторів на мікробіоценоз піхви» № держреєстрації 0115U006643
 • Науковий керівник НДР «Розробка антимікробних біоматеріалів на основі природних полімерів та четвертинних амонієвих сполук» № держреєстрації 0122U201372
 • Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 при Державній установі «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України»
 • Наукове консультування акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «Спектр-Агро»
 • Наукова співпраця з акціонерним товариством “Державна продовольчо – зернова корпорація України”
 • Наукова співпраця з акціонерним товариством “Державна продовольчо – зернова корпорація України” філія АТДПЗКУ “Одеський зерновий термінал”
 • Членство в професійних організаціях: Товариство мікробіологів України ім . С.М. Виноградського (ТМУ)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • «Психолого-педагогiчни основи вищої освiти» від Харьковська АПО (2021)
 • «The theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education« від ISMA University of Apllied Scienes (2022)

Освіта :

2021 р. – отримав науковий ступінь доктора медичних наук 03.00.07. за спеціальністю – мікробіологія

2006 р. – отримав вчене звання доцента по кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ОНМедУ

2003 р. – обіймав посаду доцента по кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ОНМедУ

2000 р. – отримав науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю – мікробіологія

1990-1996 рр. – студент лікувального факультету Одеського державного медичного інституту (з 1994 р. змінено назву на Одеський державний медичний університет)

1979-1989 рр. – Миколаївська середня школа №22 з викладанням низки предметів англійською мовою

 

Професійний досвід :

2016- 2023 рр. – завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології ОНМедУ

2015 – 2016 рр. – в.о. завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології ОНМедУ

2003-2015 рр. – Кафедра мікробіології, вірусології та імунології ОДМУ (змінено назву – Одеський Національний медичний університет) (асистент кафедри).

1996-2003 рр. – Кафедра мікробіології, вірусології та імунології ОДМУ (асистент кафедри).

1991р. – МКЛ №11 м. Одеси відділення нейрохірургії (операційний санітар).

1989-1990 рр. – Лікарня Швидкої медичної допомоги м. Миколаєва (санітар операційного блоку).