Герасименко Олена Анатоліївна

Посада: Доцент кафедри інфекційних хвороб

Науковий ступінь: Кандидат медичних наук

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Напрямки наукових досліджень: «Патогенетичні особливості короно вірусної інфекції у хворих на цукровий діабет»

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Роль редокс – системи та цитокінів у патогенезі алкогольного ураження печінки», 2009 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 1. Modern approaches to social and hygienic monitoring of the health status of drivers of public transport / V.V. Babienko, C.R. Gwantzeladze, V.L. Mykhaylenko, E.A. Gerasimenko // Вісник морської медицини. – 2017. – № 1 (74). – С. 22-25.
 2. Проблемно-орієнтоване навчання як один з інтерактивних методів у вивченні пропедевтики педіатрії / О.В. Федоренко, О.В. Павленко, О.А. Герасименко, В.О. Майчук // Вісник морської медицини. – 2018. – № 1 (78). – С. 9-13.Дослідження морально-психологічного стану майбутніх фахівців охорони здоров’я та методи його корегування під навчання у ВНЗ / В.В. Бабієнко, Ю.О. Асєєва, О.А. Герасименко, П.С. Малахов, Шейх Алі Дані Хусейнович // International scientific periodical journal «The unity of science». – 2017. – С. 19-22.
 3. Можливості покращання функції нирок у хворих з порушеною систолічною функцією лівого шлуночка на фоні ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби / Л.А. Ковалевська, Л.І. Загородня, Т.В. Вороніна, В.С. Гойдик, В.І. Хрущ, О.А. Герасименко // Врачебное дело. – 2017. – № 3-4 (1142). – С. 26-31.
 4. Значення нормативно-правового забезпечення при викладанні окремих тем з епідеміології / М.І. Голубятников, О.В. Козішкурт, А.І. Савчук, О.А. Герасименко, О.С. Совірда // «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-звʼязку): матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 травня 2017 р.). Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2017. – С. 33-34.
 5. Особливості застосування пробіотика Ентерожерміна у лікуванні хворих на гострі кишкові інфекції / Т.В. Чабан, О.С. Совірда, О.А. Герасименко // Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ,12-13 квітня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 77-78.
 6. Клинико-эпидемиологические аспекты и патогенетические подходы в лечении осложнений вирусной патологии печени / Н.И. Голубятников, О.С. Совирда, Е.А. Герасименко, Е.В. Козишкурт, И.В. Ашанина // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 118-125.
 7. Психоемоційний стан ВІЛ-інфікованих з дерматологічною патологією / В.В. Шухтін, В.С. Гойдик, Н.С. Гойдик, О.А. Герасименко, В.О. Цибуля // Лікарська справа. – 2019. – № 1-2 (1150). – С. 43-52.
 8. Використання інтерактивних методів у навчанні студентів / Т.В. Чабан, В.М. Бочаров, М.І. Чубач, Н.В. Верба, О.В. Гулла, С.К. Сервецький, О.А. Герасименко // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах: матеріали XII Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції (Харків, 5-6 грудня 2019 р.). – Харків: ХНМУ, 2019. – С. 82-83.
 9. Шкірний лейшманіоз: сучасний стан проблеми / Т.В. Чабан, О.А. Герасименко, В.С. Бочаров,Н.С. Пастарначенко, В.Є. Мацюк, Н.М. Соколан // Актуальна інфектологія. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 118-119.
 10. Сучасні аспекти поширення малярії в Європейському регіоні / Т.В. Чабан, О.М. Майстренко, О.С. Совірда, О.А. Герасименко // Актуальна інфектологія. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 119-120.
 11. Застосування системного підходу у навчанні студентів медичних ВНЗ // Т.В. Чабан, О.А. Герасименко, О.С. Совірда, О.М. Майстренко / Scientific achievements of modern society: abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (Liverpool, United Kingdom, 4-6 March 2020). – Liverpool, United Kingdom, 2020. – P. 978-980.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • Харківська медична академія післядипломної освіти; «Психолого-педагогічні основи вищої освіти» (78 год., на період 15.11.2021 – 29.11.2021). Посвідчення до диплому №СК 22385583 див.
 • Сертифікат №581 учасника проекту з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача.  11-14.07.2022 10 акад. Годин див.