Гайдей Віктор Романович

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Контактна інформація: [email protected] +380674953528

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових  досліджень: інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, епідеміологія інфекційних хвороб.

Тема дисертаційної роботи (рік захисту):

 •  “Розроблення реабілітаційного лікування гострих пневмоній у дітей з несприятливим преморбідним фоном”. 1994, 14.00.10 – інфекційні хвороби. Кандидат медичних наук, вчена рада Д.026.614.01 при ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.
 • “Стан гомеостазу та його корекція у дітей, що часто хворіють”, 2004, 14.01.13 – інфекційні хвороби, доктор медичних наук, вчена рада Д.026.614.01 при ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Google Scholar :

 1. mif-ua.com/article print/49242
 2. https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5593102
 3. : https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5593302
 4. https://doi.org/10.46847/ujmm.2022 2(3)
 5. https://dx.doi.org/10.12775/JENS..2022

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0730-2936

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: лікар-інфекціоніст

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:  

 • ПАЦ Харківська медична академія післядипломної освіти 05.2022-10.06.2022 Психолого-педагогічні основи вищої освіти
 • ПАЦ Харківський національний медичний університет 24.03-25.04.2023 інфекційні хвороби. Лікар-інфекціоніст
 • Атестація в атестаційній комісії при МОЗ України. Підтвердження кваліфікації зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби». Наказ МОЗ України від 06.08.2021 р. №1672 (посвідчення № 8372, дійсне до 06.08.2026 р.)
 • ОНМедУ, ТУ «Важливіші гельмінтози і паразитарні хвороби людини» (2020).
 • ОНМедУ,  ТУ  Актуальні питання педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, 2021