Дорофеєва Тамара Кузьмівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: променева діагностика, радіаційна медицина

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Роль методів променевої діагностики наслідків важкої черепно-мозкової травми й оцінка ефективності терапії, яка проводиться», 1995 рік.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

  • «Новые технологии лучевой диагностики для визуализации сосудистой патологии головного мозга при деменции» / О. Ю. Майоров, В. М. Соколов, Т. К. Дорофеєва, Г. М. Рожковська, В. М. Цвіговський, М. О. Любчак, К. М. Дойкова, Л. В. Аніщенко // «Клиническая информатика и телемедицина», Харків –  2018 – с. 74-76. https://nure.ua/wp-content/uploads/workshop/ysm-2018.pdf
  • “Role of MSCT, MRI, DWI, PET / CT, 3D-Reconstruction and Virtual Endoscopy in Detecting Colon Diseases and Colorectal Cancer”,/ проф. Соколов В.М., доц. Цвіговський В.М., доц. Дорофєєва Т.К, доц. Рожковська Г.М., ас. Корсун О.А., ас. Аніщенко Л.В.,ас. ДойковаК. М., ас. МірзаО.Ю., ас. ДіусО.М./ IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), Issue 1 Ser.14(January 2021), DOI: 10.9790/0853-2001141120 https://www.iosrjournals.org/iosr-jdms/papers/Vol20-issue1/Series-14/B2001141120.pdf
  • “Hodgkin’s disease presentation in CT”/ проф. Соколов В.М., доц. Рожковська, доц. Дорофеєва Т.К., ас. Корсун О.А., ас. Діус О.М./Deutscheinternationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science, № 5, February 2021, DOI: 10.24412/2701-8369-2021-5-29-35 https://dizzw.com/wp-content/uploads/2021/03/Deutsche-internationale-Zeitschrift-f%C3%BCr-zeitgen%C3%B6ssische-Wissenschaft-%E2%84%965-2021-30-36.pdf
  • «Optimization of imaging methods for imaging vascular pathology in dementia»,/ SokolovV., RozhkovskaG., DorofeievaT., TzvigovskyV.M., KorsunO./ Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science, №6 2021,VOL. 2, DOI: 10.24412/2701-8369-2021-6-2-33-40 https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-metodov-luchevoy-diagnostiki-dlya-vizualizatsii-sosudistoy-patologii-pri-dementsii/pdf
  • “The possibility of MSCT, MRI and method two in the detection of malignat formations of the abdominal cavity (gastrointestinal cancer, pancreatic and colorectal)/ Sokolov V.N.; Rozhkovskaya G.M.; Tsvygovskiy V.M.; Dorofeyeva T.K.; Doikova K.M.; Korsun O.A.; Arbatska O.S.; Dius O.M./International periodic scientific journal “Modern engineering and innovative technologies”/April 2022 Part 1 Issue 20/Karlsruhe, Germany/ISNN 2567-5273 c. 101-115 https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit20-01/meit20-01)

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • АРУ, Спілка рентгенологів Південного регіону.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

  • Асоціація Лікарів Карпатського Регіону Івано-Франківська академія Івана Золотоустого. Сертифікат підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти на тему: “Сучасні технології викладання у вищих медичних навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів” на базі Івано-Франківської академії Івана Золотоустого 06 квітня 2021 – 10 квітня 2021.
  • Вебінар «Змішане навчання: інструменти та практики від ІТ-бізнесу для викладачів університетів» 25.05.2022