Конкурс для студентів та молодих вчених до 25-річниці Конституції України

  • 01. 07. 2021

Рада Товариства Молодих Вчених доводить до Вашого відома, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 року М» 664-р на виконання Указу Президента України 6128/2021 щодо Святкування 25-ї річниці Конституції України, з метою утвердження правових Основ незалежної України, її суверенітету, територіальної цілісності, забезпечення прав людини та громадянина, а також з метою залучення наукової студентської молоді та молодих учених до вивчення актуальних питань конституційно-правового регулювання в Україні, Міністерство освіти і науки та Рада молодих учених оголошують Конкурс до 25-ї річниці Конституції України серед студентів та молодих науковців на Найкращу наукову роботу за напрямами досліджень щодо розвитку Конституційно-правового регулювання.

Проведення: з 1 липня до 31 серпня 2021 року у два етапи.

До участі запрошуються:  студенти та молоді вчені закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти та наукових установ.

1 етап: учасники Конкурсу готують наукові роботи під керівництвом наукового керівника.

2 етап: Заклади та установи подають на розгляд до МОН наукові роботи, які рекомендовано для подальшого розгляду Конкурсною комісією.

Тематика робіт: До участі в Конкурсі допускаються наукові роботи щодо розвитку конституційно-правового Регулювання в Україні, які раніше не були опубліковані. Наукова роботах повинна бути актуальною, містити обгрунтовані висновки по суті досліджуваної проблеми та відповідати одній з трьох запропонованих номінацій:

– теоретико-методологічні основи конституціоналізму;

– конституційно-правове регулювання правовідносин в Україні;

– історичні дослідження конституціоналізму.

 

Робота надсилається на електронну адресу: [email protected] разом із пакетом супровідних документів.

Пакет супровідних документів на Конкурс містить:

– супровідний лист від закладу фахової передвищої, вищої освіти, наукової установи із зазначенням наступної інформації: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, контактний телефон, електронну адресу учасника конкурсу, місце навчання, роботи (із зазначенням назви структурного підрозділу),

-тема наукової роботи,

-найменування та поштова адреса закладу або установи,

-відомості про наукового керівника: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, наукове звання,

– рекомендація від закладу або установи про подання наукової роботи на розгляд Міністерства;

– відгук за підписом наукового керівника в надрукованому вигляді до 3-х сторінок;

Критерії наукової роботи:

– українською мовою;

– обсяг – 15-25 сторінок друкованого тексту, з інтервалом 1,5, формату А4,

– шрифт – Times New Roman розмір шрифту 14,

-поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.

-додані до роботи схеми або інший ілюстративний матеріал мають бути складені так, щоб відповідати формату А4.

-загальний обсяг додатків не повинен перевищувати 5 сторінок.

– посилання на джерела подавати в кінці роботи в розділі «Література» з послідовною нумерацією відповідно до розміщення їх у роботі.

-сторінки конкурсної роботи, за винятком титульної, повинні бути пронумеровані

 Надіслані на Конкурс роботи авторам не повертаються.

Учасники Конкурсу, які визнані переможцями, відзначаються нагородами.

За додатковою інформацією шодо умов проведення Конкурсу та вимог щодо оформлення документів  просимо звертатися  телефоном:

+38 067 718 84 03, Торбас Олександр Олександрович, асоційований член Ради молодих учених при МОН України