III Міжнародна наукова конференція, присвячена 120-річчю ОНМедУ “Людина як цілісність: філософський, психологічний, медичний та юридичний полілог – від теорії до практики”