Бутенко Геннадій Михайлович

Бутенко Геннадій Михайлович — український вчений в галузі геронтології, патофізіолог, імунолог. Академік НАН України, академік НАМН України. Лауреат премії ім. О. Богомольця НАНУ, Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, Державної премії України в галузі науки і техніки, премії АМНУ.

Народився у м. Миргороді в родині інженера-залізничника. Закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1956 році. Після навчання спочатку працював на кафедрах патофізіології Одеського та Київського медінститутів, а потім – в Інституті геронтології АМНУ. У тому ж місці був завідуючим лабораторії імунології, потім патофізіології, а з 1992 року – заступником директора за наукової работи. Досліджував вікові передумови виникнення патології, причини й механізми порушень імунної системи під час старіння та запобіжну дію різноманітних геропротекторів, отриманих переважно із секреторних залоз.

Геннадій Михайлович – директор Інституту генетичної та регенеративної медицини НАМН України, завідувач відділу клітинних та тканинних технологій цього ж інституту, завідувач лабораторії патофізіології та імунології Інституту геронтології НАМН України.

Академік Геннадій Михайлович  Бутенко –  директор науково-дослідного Інституту генетичної та репродуктивної медицини, мета якого — якісне вдосконалення розвитку вітчизняних біотехнологій.

Автор понад 430 наукових праць, у т.ч. 5 монографій, 4 посібників, 1 підручника для вищих медичних закладів, 7 авторських свідоцтв. Підготував 2 доктора та 17 кандидатів наук.

Велика увага в науковій роботі   Г. М. Бутенка спрямована на  фундаментальні дослідження біології стовбурових клітин, обґрунтуванню можливості їх використання в лікуванні захворювань серцево-судинної системи, нейродегенеративних захворювань, патологій опорно-рухового апарату, вікової патології, оцінці ризику біологічної безпеки використання нових технологій в регенеративній медицині.

Дякуємо Академіку Бутенко Г.М. за внесок у розвиток вітчизняної науки та безперечно вважаємо його видатним випускником Одеського національного медичного університету.