Бочаров Вячеслав Михайлович

Посада: Ассистент кафедри інфекційних хвороб

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Напрямки наукових досліджень: «Патогенетичні особливості короно вірусної інфекції у хворих на цукровий діабет»

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 1. Эффективность применения ивермектина у больных дирофиляриозом/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» (12-13 квітня 2018 р.). – Київ. – С. 71-72.
 2. Використання інтерактивних методів у навчальному процесі/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» (19-20 квітня 2018 р.). – Одеса. – С. 185.
 3. Імунобластні реактивні процеси у випітній рідині хворих на пневмоцистну пневмонію/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів «Кров’яні інфекції як загальнодержавна проблема» (17-18 травня 2018 р.). – Луцьк. – С. 71-72.
 4. Изменения в плевральной жидкости у больных с микст-инфекцией ТБ-ВИЧ с пневмоцистной пневмонией осложненной эксудативным плевритом/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти» (30-31 травня 2018 р.). – Суми. – С. 8.
 5. Клинико-морфологические проявления пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфецированных/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Інфектологія. 2018.- Т.6.-№5.- С. 125-126.
 6. Циклоспороз: особливості перебігу та клінічний випадок/ Чабан Т.В., Бочаров В.М. Чубач М.І., Дзигал Р.П., Пастерначенко Н.С., Верба Н.В.// Актуальна Інфектологія. 2018.- Т.6.-№5.- С. 126-127.
 7. Иммуно-морфологические изменения в плевральной жидкости у больных микст-инфекцией ТБ-ВИЧ с пневмоцистной пневмонией ослажненной эксудативным плевритом/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали VI міжнародної наукової конференції «Perspectives of Science and Education» (14 грудня 2018 р.). – м. Нью-Йорк. США. – С. 669-679.
 8. Цитоморфологические изменения плевральной жидкости у больных ВИЧ-инфекцией с пневмоцистной пневмонией ослажненной эксудативным плевритом/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» (28 грудня 2018 р.). – м. Штутгарт. Німеччина. – С. 592-598.
 9. Клинико-морфологические особенности течения пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфецированных/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки» (21 січня 2019 р.). – Вінниця. – С. 7-10.
 10. Анализ смертности у ВИЧ-инфецированных с пневмоцистной пневмонией осложненных воспалительными заболеваниями легких/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали VІI міжнародної наукової конференції «Perspectives of Science and Education» (15 лютого 2019 р.). – м. Нью-Йорк. США. – С. 451-458.
 11. Клинические случаи сибирской язвы в Одесской области/ Чабан Т.В., Бочаров В.М. Нагнойний Е.В., Титаренко В.В.// Інфектологія. 2019.- Т.7.-№2.- С. 80.

12.Клинико-морфологические особенности течения пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфецированных/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Актуальна Інфектологія. 2019.- Т.7.-№2.-  С. 80-81.

 1. Циклоспороз: актуальность для Украины/ Чабан Т.В., Бочаров В.М., Чубач М.І., Дзигал Р.П., Верба Н.В., Грузевська М.П.// Клиническая инфектология и паразитология 2019.- Т.8.-№1.- С. 119.
 2. Современная епидемиологическая ситуация по сибирской язве/ Чабан Т.В., Бочаров В.М. Чубач М.І., Нагнойний Е.В., Титаренко В.В.// Клиническая инфектология и паразитология 2019.- Т.8.-№1.- С. 137-138
 3. Клинический случай тяжелой микст-малярии (Pl. falciparum + Pl. ovale)/ Чабан Т.В., Пастерначенко Н.С., Зоноздра С.Л., Мацюк В.Е., Бочаров В.М. Майстренко О.Н., Совірда О.С.// Клиническая инфектология и паразитология 2019.- Т.8.-№1.- С. 140-141.
 4. Клінічний випадок пневмоцистної пневмонії/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали Всеукр. науково-практ. конф. «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти» (29-30 травня 2019 р.). м. Суми. Україна. – С.134-137.
 5. Проліферативні зміни у плевральній рідині у хворих з мікст-інфекцією ТБ-ВІЛ з пнемоцистною пневмонією, ускладненою ексудативним плевритом/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали Всеукр. науково-практ. конф. «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти (м. Суми, 30-31 травня, 2018 р.). – Суми, СДУ, 2018. – С. 158-160.
 6. Зміни у плевральній рідині у хворих на мікст-інфекцію ТБ-ВІЛ з пневмоцистною пневмонією, ускладненою ексудативним плевритом/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали Всеукр. науково-практ. конф. інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста» (м. Чернівці, 4-5 жовтня, 2018). – ТДМУ «Укрмедкнига», 2018. – С. 108-110.
 7. Характерні цитологічні зміни у хворих пневмоцистною пневмонією, ускладненою ексудативним плевритом на фоні ВІЛ. /Бочаров В.М.//Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю Української асоціації цитопатологів «Морфологічна (цитологічна і гістологічна) діагностика пухлин основних локалізацій з використанням сучасних методів дослідження» (м. Київ, 29 жовтня 2019). – Клиническая онкология, 2019.-Т.9. – № 3 (35). – С. 2-3.
 8. Використання інерактивних методів у навчанні студентів.//Чабан Т.В., Бочаров В.М., Чубач М.І., Верба Н.В., Гулла О.В., Сервецький С.К., Герасименко О.А.//Матеріали XII ародної науково – методичної інтернет – конференції «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах» (м. Харків, 5-6 грудня 2019).) – ХНМУ – 2019.- УДК 378.147.016:53/58. – С. 82-83.
 9. Показники перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи у хворих на пневмоцистну пневмонію/ Чабан Т.В., Бочаров В.М.// Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» (м. Київ, 28-29 листопада 2019). – Актуальна Інфектологія. 2019.- Т.7.-№5.- С. 128-129.
 10. Етіологічні чинники діареї мандрівників / Чабан Т.В., Кузьміна О.В., Бочаров В.М., Гулла О.В. // Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (м. Одеса 12-13 березня 2020р.) – Актуальна Інфектологія. 2020.- Т.8.-№1.- С. 119.

23.Випадок генералізованої форми лептоспірозу/ Чабан Т.В., Бочаров В.М., Лаврюкова С.Я.. Пастерначенко Н.С., Мацюк В.Є. // Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (м. Одеса 12-13 березня 2020р.) – Актуальна Інфектологія. 2020.- Т.8.-№1.-  С. 118.

 1. Шкірний лейшманіоз: сучасний стан проблеми/ Чабан Т.В., Бочаров В.М., Герасименко О.А., Пастерначенко Н.С., Мацюк В.Є., Соколан Н.М. // Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (м. Одеса 12-13 березня 2020р.) – Актуальна Інфектологія. 2020.- Т.8.-№1.- С. 118.
 2. Аналіз завезених випадків малярії за даними КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» ОМР / Чабан Т.В., Чубач М.І., Бочаров В.М., Пастерначенко Н.С., Мацюк В.Є. // Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (м. Одеса 12-13 березня 2020р.) – Актуальна інфектологія. 2020.- Т.8.-№1.- С. 118.
 3. «Діагностика меланоми шкіри з використанням термінового інтраопераційного цитологічного дослідження» Бочаров В.М. Збірник тез XIV з’їзду онкологів та радіологів України 30 вересня – 02 жовтня 2021 р.
 4. «Информативность методов лабораторной диагностики при лейшманиозах» Бочаров В.М. Матеріали x міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» II міжнародний конгрес з лабораторної медицини
 5. «Перекисное окисление липидов и антиоксидантная система у больных сахарным диабетом при COVID – 19» Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. Матеріали MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH AND INNOVATION Abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference Amsterdam, Netherlands May 25 – 28, 2021. — 343-347p.
 6. «Роль фактора фон виллебранда в патогенезе эндотелиальной дисфункции при СOVID – 19 – ассоциированной коагулопатии» Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. Матеріали The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. — 345-349 p.
 7. «Некоторые аспекты патогенеза коронавирусной инфекции – COVID-19» Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. Матеріали The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. — 349-354 p.
 8. «Роль церулоплазміну у механізмах розвитку запалення» Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. Матеріали The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. —128-131 p.
 9. «Эндотелиальная дисфункция – основное звено патогенеза СOVID – 19» Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. Матеріали The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria. — 267-269 p.
 10. «Роль оксида азота и активных форм кислорода в патогенезе COVID – 19» Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. Матеріали The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria. — 289-292 p.
 11. «Клинико – морфологические изменения в поджелудочной железе у больных COVID – 19» Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. Матеріали The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria. — 292 – 295 p.
 12. «Порушення антиоксидантної системи у хворих НА COVID-19» Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. Матеріали ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ У ДІАГНОСТИЦІ, ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ Х з’їзд інфекціоністів України. 6-7 жовтня 2021 року, м. Суми.— 157-158 с.
 13. «Зміни в системі перекисного окислення ліпідів у хворих на COVID-19 з цукровим діабетом» Чабан Т.В, Бочаров В.М., Тюпа В.В. Матеріали ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ У ДІАГНОСТИЦІ, ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ Х з’їзд інфекціоністів України. 6-7 жовтня 2021 року, м. Суми.— 155-157 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • Харківська медична академія післядипломної освіти. Тематичне удосконалення за спеціалізацією «Психолого – педагогічні основи вищої освіти» 10. 05 – 24. 05. 2018 р. див.
 • Закордонне стажування на тему «Міжнародні партнерські проекти – крок по кроку» у Університеті Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications серпень – листопад 2019 р. Сертифікат № 2019/11/018. див.
 • Національний фармацевтичний університет Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПП-00663 з 08.06.22 по 22.06.2022 «Інноваційні технології викладання» 75 год/2,5 кредитів ЄКТС див.