Зубаренко Олександр Всеволодович 

Олександр Всеволодович Зубаренко – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №3 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету.

Олександр Всеволодович – представник четвертого покоління династії лікарів. Ще в молодості Олександр Всеволодович почав цікавитися медициною, працював в шкільні роки санітаром на «Швидкій допомозі». Одразу після школи вступив до Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова.

Закінчивши клінічну ординатуру і аспірантуру під керівництвом академіка Б. Я. Резника (про якого ми розповідали раніше), Олександр Всеволодович почав працювати асистентом на кафедрі дитячих хвороб педіатричного факультету, регулярно консультував важких і складних хворих, виїжджав в райони Одеської області, особисто брав участь в диспансеризації дітей з Чорнобильської зони в рік аварії. Крім щоденної практичної роботи лікаря-педіатра він знаходив час і для наукових досліджень. Його зацікавила тоді дитяча гематологія. Намагаючись врятувати життя дітей від лейкозу, він шукав більш вдосконалені методики лікування. Під керівництвом академіка Б. Я. Резника Олександр Всеволодович успішно захистив кандидатську дисертацію з теми «Практична гематологія дитячого віку».

Докторська дисертація була присвячена вивченню впливу ліпосом при захворюваннях легень у дітей.

Під керівництвом академіка О. В. Стефанова була проведена серія клініко-експериментальних досліджень з цієї тематики, розроблені методики лікування, які й сьогодні активно використовуються в практичній медицині.

Наукова діяльність професора О. В. Зубаренко пов’язана з актуальними проблемами сучасної педіатрії – реабілітація новонароджених з гіпоксично-ішемічними ураженнями ЦНС, відновне лікування дітей із зони аварії на ЧАЕС, застосування ентеросорбентів при алергічних захворюваннях. Одним з перших в Україні О. В. Зубаренко очолив проблемні дослідження з грибкової сенсибілізації, розробив комплекс заходів відновної терапії у дітей із вродженими вадами серця. В даний час під його керівництвом виконуються наукові роботи, присвячені екологічно залежній патології, розробці немедикаментозних технологій відновлювального лікування дітей з бронхолегеневою і нефрологічною патологією.

Професор О. В. Зубаренко удостоєний почесних звань «Заслужений діяч науки і техніки України», «Відмінник охорони здоров’я», нагороджений срібною медаллю ВДНГ, медаллю М. І. Пирогова, нагрудним знаком «За заслуги в гуманній діяльності», почесним знаком Червоного Хреста. Автор понад 500 наукових робіт, в тому числі 16 монографій і підручників. Під його керівництвом підготовлено 21 кандидата і 2 доктори медичних наук.

Зараз професор Зубаренко O.В. є завідуючим кафедри педіатрії №3 з післядипломною підготовкою і безперечно видатним випускником ОНМедУ.