Засідання 29.05.2018 року

29.05.2018 року в конференц-залі кафедри спортивної медицини та валеології ОНМедУ відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

     1. 10.00 – Захист дисертації на тему: «Вплив похідних тіазолідину на функціонально-метаболічний стан організму за умов гіпоксії (експериментальне дослідження)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

ЗдобувачАнтонів Ольга Ігорівна

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Піняжко Олег Романович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,            м. Львів, завідувач кафедри фармакології

Офіційні опоненти:

– доктор біологічних наук, професор Карасьова Тамара Леонідівна, Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України, м. Одеса, провідний науковий співробітник відділу медичної хімії,

– доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Лук’янчук Віктор Дмитрович, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ, головний науковий співробітник відділу медичної хімії. 

  1. 12.00 – Захист дисертації на тему: «Тіолові антиоксиданти у фармакокорекції порушень нітроксидергічної системи головного мозку в умовах хронічної алкогольної інтоксикації» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

ЗдобувачКучер Тетяна Володимирівна

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бєленічев Ігор Федорович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури

Офіційні опоненти:

– доктор біологічних наук Ларіонов Віталій Борисович, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, м. Одеса, старший науковий співробітник відділу фізико-хімічної фармакології,

– доктор біологічних наук Ядловський Олег Євгенович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, доцент кафедри фармакології.

  1. Поточні справи.