Засідання 11.04.2018 року

11.04.2018 року в конференц-залі кафедри спортивної медицини та валеології ОНМедУ відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. 11.00 – Захист дисертації на тему: «Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при експериментальному запаленні» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

ЗдобувачПриступа Богдан Володимирович

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Кравченко Ірина Анатоліївна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України, м. Одеса, професор кафедри фармацевтичної хімії.

Офіційні опоненти:

– доктор біологічних наук Ларіонов Віталій Борисович, Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України, м. Одеса, старший науковий співробітник відділу фізико-хімічної фармакології,

– доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Лук’янчук Віктор Дмитрович, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ, головний науковий співробітник відділу медичної хімії.

  1. 13.00 – Захист дисертації на тему: «Кардіопротекторні ефекти спіро[індол-3,1′-пірол[3,4-с]пірола]-5′-(4-метилфеніл)-3′-[2-(метилтіо)етил]-3a’,6a’-дигідро-2’H-спіро [індол-3,1′-піроло[3,4-c]пірол]-2,4′,6′(1H,3’H,5’H)-тріона в умовах гострої ішемії серця та стресової кардіоміопатії (експериментальне дослідження)» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

ЗдобувачПетрик Ірина Олексіївна

Науковий керівник – доктор медичних наук, доцент Ходаківський Олексій Анатолійович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, професор кафедри фармакології.

Офіційні опоненти:

– доктор медичних наук, професор Рожковський Ярослав Володимирович, Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса, завідувач кафедри фармакогнозії,

– доктор медичних наук, професор Горчакова Надія Олександрівна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, професор кафедри фармакології.

  1. Поточні справи.