Голова Вченої ради

Запорожан Валерій Миколайович

zaporozhan.com

Академік Національної академії медичних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, заслужений винахідник України.

Рік народження – 1947 рік.

Закінчив Одеський медичний інститут ім. Пирогова у 1971 році.

«Хроніка життя і творчості»

2 березня 1947 р. Народився в Ізмаїлі Одеської області
1965–1971 рр. Навчання в Одеському медичному інституті ім. М. І. Пирогова, нині Одеський національний медичний університет
1971–1986 рр. Ассистент, доцент, професор кафедри акушерства і гінекологіїОдеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова
1976 р. Здобув науковий ступінь кандидата медичних наук
1978 р. Створив і очолив перший в Україні кріохірургічний центр лікуванняпередпухлинних станів у гінекології
1983 р. Здобув науковий ступінь доктора медичних наук, створив перше вУкраїні відділення імунодіагностики і імунокорекції в гінекології
1986 р. Здобув наукове звання професора
1986–2015 рр. Завідувач кафедри акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету. Отримав почесне звання заслужений винахідник України
1989 р. Заснував і очолив перший в Україні Центр сімейного здоров’я
1990 р. Створив і очолив перший в Україні Центр ендоскопічної і лазерноїхірургії
1994 р. Обраний ректором Одеського державного медичного університету
1995 р. Створив і очолив Українську асоціацію спеціалістів з

малоінвазивних, ендоскопічних і лазерних технологій
1997–2011 рр. Національна академія медичних наук України: член-кореспондент (1999), дійсний член, академік (2000), член Президії (2002), віце-президент(2011)
1997 р. Присуджене звання лауреата Державної премії України за цикл робіт«Вроджена спадкова патологія дітей України: діагностика і лікування»
1998 р. Вперше в Україні ініціював і розпочав підготовку фахівців за    спеціальністю «Сімейна медицина». Призначений Радником Національної комісіїз радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України

1999 р. Створив і очолив Науково-дослідний інститут регенеративної та реконструктивної біомедицини
2002 р. Створення першої в Україні університетської клініки
2004–2014 рр. Розвиток мережі університетських клінік в Одеському національному медичному університеті
2004 р. Обґрунтування та створення нового етапу історичного розвитку біоетики — Нооетики
2007 р. Обґрунтування нового напряму медицини — генетичної медицини
2010 р. Обраний віце-президентом Всесвітньої асоціації лікарів-ендоскопістів
2011 р. Обраний президентом Асоціації акушерів-гінекологів України
2011 р. Призначений головою Комітету з біоетики Національної академії медичних наук України
2012 р. Створив перший в Україні Науково-інноваційний центр практичноїпідготовки лікаря (симуляційний центр)
2016 р. Призначений головою Вченої ради МОЗ України
2017 р. Завдяки його плідної діяльності університет і університетськи клініки отримали Міжнародний сертифікат якості ISO.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД

Основні дослідження Запорожана були присвячені вивченню гіперпластичних процесів та діагностики доброякісних пухлин з використанням ендоскопічних методів, дослідження регуляторних систем організму (імунітету, гемостазу, ендокринної системи) та деяких ферментів. Ці дослідження дозволили визначити патогенетичні механізми цієї патології, а також знайти можливості для розвитку консервативної хірургії для жінок репродуктивного віку.

Запорожан є лідером у розвитку лікування передракових захворювань, поєднуючи кріохірургію з гормоном, імуномодулюючу терапію та використання фізичних факторів (електромагнітне випромінювання міліметрового діапазону).

Ректор приділяє особливу увагу публікації сучасної навчальної літератури для студентів. Він створив видавничий комплекс, який опублікував понад 200 найменувань довідників та навчальних посібників українською та англійською мовами, які популярні серед студентів усіх медичних закладів України.

Наукові праці академіка Валерія Запорожана є вагомим внеском у розвиток національної та світової медицини у сферах репродуктивного здоров’я та новітніх технологій, таких як генетика та молекулярна біологія.

Валерій Запорожан приділяє велику увагу проблемі захисту та відновлення репродуктивної функції у жінок з безпліддям, що суттєво впливає на нинішню демографічну ситуацію в Україні. Академік В. Запорожан був піонером у розробці методів лікування з використанням ендоскопії, кріохірургії та фізіотерапії, а також при їх впровадженні у клінічну практику.

У 2011 році він був обраний президентом Української асоціації акушерів-гінекологів.

У 1978 році Валерій Запорожан отримав посаду голови в першому криохірургічному центрі в Україні, який спеціалізувався на лікуванні передракових станів у гінекології, а в 1989 році заснував перші центри сімейної медицини та ендоскопічної лазерної хірургії в СРСР. Він також є засновником та головою Української асоціації ендоскопічної мінімально-інвазивної та лазерної хірургії. Як хірург, В. Запорожан бездоганно засвоїв методику найскладніших хірургічних втручань, і до цього часу він зробив понад 15 тисяч операцій. У 2011 році він був обраний віце-президентом Світової асоціації лікарів-ендоскопістів (головне управління- Китай, Гуанчжоу).

Академік В. Запорожан робить значний внесок у розвиток актуальних проблем в галузі генетики, імунології та онкології. Він ініціював і успішно керував фундаментальними дослідженнями молекулярно-генетичних механізмів онкогенезу, патогенетичними підходами до терапії злоякісних новоутворень та прогнозом їх захворюваності. Завдяки цій роботі вперше в Україні було проведено оцінку особливостей генів, що залучаються до метастатичних подій, і створення системи генетичних досліджень, необхідних для індивідуалізації лікування, прогнозування та профілактики захворювань.

Для впровадження сучасних клітинних технологій у клінічну практику В. Запорожан підтримує розробку методів довготривалого вирощування аутологічних стовбурових клітин та розробку процедур їх клінічного застосування.

Широкий науковий досвід дозволив йому розробити нову наукову галузь – генетичну медицину, яка далі була визнана медичною спеціальністю. Це істотно розширило можливості для наукових досліджень та розробки інноваційних молекулярно-генетичних методів діагностики та лікування соціально значущих захворювань.

Академік В. Запорожан створив нову тенденцію в галузі біоетики – нооетику. Ця нова дисципліна охоплює весь спектр питань, пов’язаних з штучним втручанням в ноосферу на молекулярному, клітинному, органічному та соціальному рівнях.

Валерій Запорожан – всесвітньо відомий вчений, засновник та лідер великої дослідницької групи з досягненнями, які добре відомі вітчизняним та закордонним фахівцям. Під його керівництвом захищені33 дисертанта на звання доктора наук та 74 –на звання кандидата наук. Він є автором більш 700 наукових праць, у тому числі 50 монографій, підручників та навчальних посібників, 107 патентів і винаходів.

УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

Академік В. Запорожан є талановитим керівником вищого навчального учбового закладу. Більше 24 років він очолює Одеський національний медичний університет і є одним з ініціаторів та керівників реформування системи охорони здоров’я та підготовки лікарів. Під його керівництвом університет перетворився на провідний вищий медичний заклад України, де впроваджуються найновіші технології в освітніх, дослідницьких та медичних сферах. Одеський медичний університет був одним з перших в Україні, що став членом Міжнародної асоціації університетів та Європейської асоціації університетів.

Логістична база та інфраструктура університету які створені протягом останніх 10 років, дозволяють проводити підготовку фахівців на рівні світового класу, розвиваючи наукові дослідження та вдосконалюючи систему регіональної системи охорони здоров’я. Вперше в Україні за ініціативою ректора було заснована дві університетські клініки. Серед інших відомих досягнень – одна з перших в Україні генетична лабораторія, три науково-досліді установи, 27 обласних лікувально-діагностичних центрів, призначених як для підготовки висококваліфікованих фахівців, так і для надання високотехнологічної медичної допомоги людям у Південному регіоні України.  

Ці заходи суттєво полегшуються тісними зв’язками університету з провідними науковими та клінічними центрами в Україні та зарубіжних країнах (протягом останніх років було підписано понад 46 угод про співпрацю).

Особистий авторитет та зусилля академіка В. Запорожана збільшують шанси університетських кафедр та окремих вчених брати участь у дослідницьких програмах та проектах з Росією, Бельгією, Нідерландами, США, Німеччиною, Польщею, Австрією та Великобританією. Це полегшує впровадження нових навчальних та медичних технологій у навчальний процес та в охорону здоров’я.

Звертаючи особливу увагу на висококваліфіковану медичну допомогу в сільській місцевості, ректор В. Запорожан вперше в Україні започаткував підготовку фахівців за спеціальністю “сімейний лікар”. Для цього він створив кафедру сімейної медицини та загальної практики в університеті.

Одеський державний медичний університет першим в Україні почав підготовку фахівців для зарубіжних країн англійською мовою, що сприяло економічній стабільності університету, а також визнанню української освіти на міжнародному рівні. В даний час в університеті навчаються студенти з більш ніж 57 країн світу.

ДЕРЖАВНІ та МІЖНАРОДНІ НАГОРОДИ

Нагороди України

 1. Академік В. М. Запорожан є повним кавалером ордена «За заслуги» (III
  ступінь — 1997, II — 2000, I — 2006).
  2. Почесне звання «Заслужений винахідник України» (1986).
  3. Державна премія України в галузі науки і техніки (1997).
  4. Орден Миколи Чудотворця «За примноження добра на Землі» (1998).
  5. Орден «Слава на вірність Вітчизні» ІІІ ступеня (2000).
  6. Премія ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук України (2001).
  7. Медаль Академії медичних наук України (2003).
  8. Звання Почесного громадянина міста Одеси (2009).

Міжнародні нагороди

 1. Три золоті медалі Альберта Швейцера (1997, 1998, 1999, Польща).
  2. Президентська медаль університету ім. Джорджа Вашингтона (1998, США).
  3. Велика золота медаль Альберта Швейцера (1999, Польща).
  4. Міжнародна медаль «За заслуги в медицині» (1999, Польща).
  5. Міжнародна медаль Гіппократа (2000, Всесвітній фонд Гіппократа, Греція).
  6. Премія ім. А. Чижевського (2000, Росія).
  7. Зірка Вернадського (2000, Росія).
  8. Вища нагорода Польської академії медицини — «Велика Золота Зірка»
  (2001).
  9. Почесний Знак “Socrataward” (2006, Великобританія).
  10. Медаль Агрського медичного університету (2006, Індія).
  11. Велика золота медаль Болонського університету (2007, Італія).
  12. Медаль «За досягнення у галузі медицини і технологій» (2011, Китай)

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНСТВА:

Академік В. Запорожан є лідером підрозділу Міжвідомчої комісії з біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України;

Він очолює Міжвідомчу координаційну раду з фундаментальних і практичних проблем медичної генетики при Академії медичних наук та Міністерстві охорони здоров’я України;

Член Української асоціації клітинної біології,

Міжнародне товариство тканевої інженерії та регенеративної медицини;

Європейське товариство штучних органів;

Член FIGO (Міжнародна Федерація Гінекології та Акушерства);

Європейське товариство гінекологічної онкології;

Американська асоціація гінекологічних лапароскопістів;

Європейський парламент з біоетики;

Він Почесний доктор 16 зарубіжних академій та університетів.

Його міжнародна діяльність сприяє визнанню України у науковій та соціальній сферах.

Член Європейської Ради гінекологів-онкологів.

Член Американської асоціації гінекологів-лапароскопістів.

Член Наглядової ради Міжнародного фонду “Відродження”.

Член Ради правління Національних фондів соціального захисту матерів та дітей “Україна дітям”.

Член Республіканської проблемної ради “Акушерство та гінекологія”.

Член редакції Ради журналів “Педіатрія, акушерство та гінекологія” та “Криобіологія та кріомедицина”.

Член Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Академік В. Запорожан здійснює плідну медичну, наукову та громадську діяльність. Він є засновником та головним редактором чотирьох наукових журналів, ліцензованих Державною атестаційною комісією України.

Він є засновником і автором телевізійної програми “Медичний меридіан з Валерієм Запорожаном”. Починаючи з 2000 року, Університет публікує газети “Його величність пацієнт” та«Пульс».

Деякі приклади діяльності акад. Запорожана та документи представлені на наступних веб-сайтах:

Відкриті лекції академіка В.М. Запорожана

Статті академіка В.М. Запорожана