Медичний факультет №3

Положення про медичний факультет

План роботи деканату

План роботи Вченої ради факультету

16 кафедр
243 викладачів
1220 студентів

Керівництво факультета

Нєнова Оксана Миколаївна Декан Кандидат медичних наук, доцент
Юрченко Ірина Вікторівна Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент
Пархоменко Оксана Анатоліївна Інспектор факультету

Вчена рада факультета

Нєнова Оксана Миколаївна Голова Вченої ради Доцент
Бабієнко Володимир Володимирович Заступник голови вченої ради, завідувач кафедри гігієни та медичної екології Професор
Васильєва Антоніна Георгіївна секретар Вченої ради Кандидат біологічних наук
Юрченко Ірина Вікторівна Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент
Аряєв Микола Леонідович Кафедра педіатрії № 1 Член-кореспондент НАМН України, професор
Лосєв Олександр Олександрович Завідувач кафедри дитячої хірургії Професор
Харченко Юрій Петрович Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Професор
Кривда Григорій Федорович Завідувач кафедри судової медицини Професор
Голубятников Микола Іванович Завідувач кафедри загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки Заслужений лікар України, доцент
Лебедюк Михайло Миколайович Завідувач кафедри дерматології та венерології Професор
Пучкова Ганна Валеріївна Завідувач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права Кандидат юридичних наук
Ігнатьєв Олександр Михайлович Завідувач кафедри професійної патології, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики Професор
Ткаченко Олександр Іванович Завідувач кафедри хірургії №3, доктор медичних наук, професор Доктор медичних наук, професор
Шмакова Ірина Петрівна Завідувач кафедри реабілітаційної медицини доктор медичних наук, професор
Аппельханс Олена Леонідівна в.о. зав. каф. Нормальної і патологічної клінічної анатомії, проф.
Шаблій Тетяна Петрівна кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології
Пустовойт Михайло Михайлович зав. каф. Психіатрії, наркології та психології, проф., д.мед.наук.
Степанов Геннадій Федорович в.о. зав. каф. клінічної хімії і лабораторної діагностики, доц.
Єлісеєва Єлизавета студентка 5 курсу
Боровий Дмитро студент 5 курсу
Столяренко Вахідулла студент 6 курсу

Студентська рада факультета

Боровий Дмитро Васильович Голова студентської ради факультету
Єлісеєва Єлизавета Олександрівна Заступник голови студентської ради, голова навчально-виховної комісії
Столяренко Вахідулла Наімуллайович Голова науково-дослідної комісії
Волошин Михайло Вадимович Голова соцально-побутової комісії
Колєсніков Дмитро Сергійович Голова санітарно-просвітницької комісії
Пірієва Світлана Садаївна Голова спортивно-оздоровчої комісії
Барась Артем Володимирович Голова культурно-масової комісії
Красько Владислава Сергіївна Голова інформаційної комісії