Факультет післядипломної освіти

Положення про факультет післядипломної освіти

Інтернатура

Відділ організації післядипломної освіти

 

39 кафедр
612 викладачів
4896 слухачів

Керівництво факультету

Шевченко-Бітенський Костянтин Валерійович Декан Доктор медичних наук, доцент
Хацько Вікторія Едуардівна Заступник декана Асистент
Шабаліна Алла Василівна Інспектор деканату
Овсієнко Вікторія Михайлівна Інспектор деканату

Вчена рада факультета

Шевченко-Бітенський Костянтин Валерійович Голова Вченої ради д. мед. н., доцент, декан факультету післядипломної освіти
Хацько Вікторія Едуардівна Секретар Вченої ради заступник декана факультету післядипломної освіти, асистент кафедри внутрішньої медицини № 3
Гладчук Ігор Зіновійович зав. кафедри акушерства та гінекології д.мед.н., професор
Волошина Олена Борисівна зав. кафедри загальної практики д.мед.н., професор
Величко Валентина Іванівна зав. кафедри сімейної медицини д.мед.н., професор
Тарабрін Олег Олександрович зав. кафедри Анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів З.д.н.т. України, д.мед.н., професор
Шнайдер Станіслав Аркадійович зав. кафедри загальної стоматології З.д.н.т. України, д.мед.н., професор
Лосєв Олесандр Олександрович зав. кафедри дитячої хірургії д.мед.н., професор
Нікогосян Левон Рубенович зав. кафедри загальної фармації з курсом клінічної фармакології д.мед.н., професор
Чабан Тетяна Володимирівна зав. кафедри інфекційних хвороб д.мед.н., професор
Аппельханс Олена Леонідівна зав. кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії д.мед.н., професор
Венгер Людмила Віленівна зав.кафедри офтальмології д.мед.н., професор
Пухлік Сергій Михайлович зав. кафедри оториноларингології д.мед.н., професор
Мацегора Ніна Анатоліївна зав. кафедри фтизіопульмонології д.мед.н., професор
Зубаренко Олександр Всеволодович зав. кафедри педіатрії №3 з післядипломною підготовкою д.мед.н., професор
Соколов Віктор Миколайович зав. кафедри променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини д.мед.н., професор
Ігнатьєв Олександр Михайлович зав. кафедри професійної патології і функціональної діагностики З.д.н.т. України, д.мед.н., професор
Грубнік Володимир Володимирович зав. кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою д.мед.н., професор
Юшковська Ольга Геннадіївна зав. кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології, куратор СНТ університету д.мед.н., професор
Пустовойт Михайло Михайлович зав. кафедри психіатрії, наркології та психології З.д.н.т. України, д.мед.н., професор
Штанько Василь Андрійович зав. кафедри внутрішньої медицини №2 З.д.н.т. України, к.мед.н., доцент
Сон Анатолій Сергійович зав. кафедри неврології та нейрохірургії д.мед.н., професор
Поляков Анатолій Євгенійович зав. кафедрою внутрішньої медицини № 3 З.д.н.т. України, д.мед.н., професор
Хрущ Вікторія Іванівна кафедра дерматології та венерології к.мед.н., доцент
Іваницька Олена В’ячеславівна кафедра офтальмології к.мед.н., доцент
Швець Володимир Дмитрович кафедра урології та нефрології к.мед.н, доцент
Топор Володимир Петрович кафедра травматології к.мед.н., доцент
Мельниченко Марина Георгіївна кафедра дитячої хірургії д.мед.н., професор